Forsiden av brosjyren som regjeringen nå gir ut i et føre-var-tiltak for å unngå mulige forsøk fra udemokratiske krefter på å påvirke stortingsvalget til høsten. (Foto: Skjermdump, regjeringen.no)

Gir politikere sikkerhets­råd før stortings­valget

Regjeringen gir nå ut en egen brosjyre til politikere i Norge for å øke bevisstheten rundt faren for eventuelle forsøk fra udemokratiske krefter på å påvirke valget til høsten.

Fredag, 9. juli 2021 - 6:51

Brosjyren regnes som et føre-var-tiltak og gis ut i fellesskap av Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

− Vi ønsker å gi konkrete råd om hvordan kandidatene kan ivareta egen sikkerhet. På den måten kan de gjøre seg litt mindre sårbare for uønsket påvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding om brosjyren. Departementene understreker betydningen av å være bevisst på at også Norge kan rammes av uønskede forsøk på å påvirke valget.

Høy tillit

«Det er viktig at politikere vet hvordan de kan beskytte seg mot misbruk av informasjon. Derfor sender regjeringen i sommer ut en brosjyre med gode råd om informasjonssikkerhet til alle kandidater som stiller til valg i høst. Målet er å gjøre politikerne mindre sårbare mot angrep», heter det i pressemeldingen som påpeker at vi i Norge har høyt tillit til valggjennomføringen og de politiske institusjonene.

«Tillit og åpenhet er helt grunnleggende for demokratiet. De siste årene har uønsket påvirkning ved valg fått mer oppmerksomhet. Selv om det ikke finnes indikasjoner på at det gjennomføres større påvirkningsoperasjoner i Norge, er det viktig for regjeringen å ikke være naive. I løpet av sommeren får derfor alle kandidater en brosjyre i posten med informasjon og råd om hva de kan gjøre for å bli mindre sårbare for denne typen operasjoner.», heter det i pressemeldingen.

Økt bevissthet

Brosjyren forklarer hvorfor den enkelte kandidat kan være av interesse, hvordan man kan unngå å bli usatt for uønsket påvirkning, og hvordan informasjon kan komme på avveie.

– Alle kandidatene får nå den samme informasjonen. Målet er at brosjyren skal gjøre dem bedre rustet til å ta forholdsregler og gjøre kloke valg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Brosjyren er ett av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens stortings- og sametingsvalg. Brosjyren er utarbeidet av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidet er koordinert og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Brosjyren er tilgjengelig på flere språk på regjeringens hjemmeside.

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021