Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther utnevnt til dommer i Høyesterett

Overtar embetet som blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen.

Knut Erik Sæther (Foto: Riksadvokaten)
Knut Erik Sæther (Foto: Riksadvokaten)

I statsråd fredag ble assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sæther har vært assisterende riksadvokat fra 2012. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling som henholdsvis førstekonsulent, lovrådgiver og avdelingsdirektør i enheten for strafferett og prosess.

Han har også bakgrunn som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.

Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen til høsten.