Akademikerne med medlemsvekst i koronaåret

– Koronakrisen har vist hvor viktig fagforeningene og gode tillitsvalgte er for å sikre trygghet i usikre tider.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)
Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne er nå den tredje største arbeidstakerorganisasjonen - med 231 062 medlemmer går organisasjonen forbi YS i medlemstall, melder Akademikerne selv.

I fjor vokste Akademikerne med fem prosent og opplever vekst i både staten, kommunene, helse og privat sektor.

– Stadig flere tar høyere utdanning, og det bidrar til at Akademikerne styrker sin posisjon, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Organisasjonsgraden i Norge har ligget på om lag 50 prosent av yrkesaktive de siste 15 årene. Sammenliknet med de andre nordiske landene har Norge en lavere andel organiserte, men høyere enn i andre vestlige land.

– Koronakrisen har vist hvor viktig fagforeningene og gode tillitsvalgte er for å sikre trygghet i usikre tider. Det tror jeg mange har fått øynene opp for. Høy organisasjonsgrad er viktig for samfunnet, og jeg heier på at alle arbeidslivsorganisasjonene vokser i årene fremover, sier Sollien i en pressemelding.