(Foto: Pixabay)

Dette er de nye retts­kretsene

Dette er den nye domstolstrukturen for jordskifterettene og tingrettene.

Fredag, 29. januar 2021 - 8:20

Fra 1. mai gjelder den nye domstolstrukturen for jordskifterettene og tingrettene - etter at Stortinget ga sin tilslutning på slutten av fjoråret. 

Dagens 60 tingretter blir slått sammen til 23, og dagens jordskifteretter slås sammen fra 34 til 19. Rettsstedene opprettholdes, men rettskretsene er nye.

For lagmannsrettene innebærer endringene at Eidsivating lagmannsrett får kommunene i Østfold og Follo i sin rettskrets. Disse hører i dag til under Borgarting lagmannsrett.

“Nå vil oppgavene i hver rettskrets fordeles mer likt mellom rettsstedene. Det gjør det mulig å behandle saker raskere, slik at domstolene klarer å overholde fristene for saksbehandling som Stortinget har satt”, skriver Domstoladministrasjonen, som har laget oversikter over de nye rettskretsene:

Her er oversikt over de nye tingrettene

Her er oversikt over de nye jordskifterettene

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021
LOGO Bufdir
BUFETAT, Lillestrøm, Oslo
Søknadsfrist: 
05.04.2021