NAV-kontor

Vil videreføre hel­automatisk saks­behandling

Regjeringen foreslår at en midlertidig adgang til helautomatisk saksbehandling i NAV gjøres permanent.

Onsdag, 21. oktober 2020 - 15:20

Det ble i april i år vedtatt en midlertidig forskrift som legger til rette for mer bruk av automatisk saksbehandling i NAV, som følge av koronapandemien. Denne forskriften varer ut 2020.

Regjeringen foreslår nå at den midlertidige adgangen til helautomatisk saksbehandling gjøres permanent gjennom en endring i NAV-loven.

Det har vært en dramatisk økning i saksmengden som følge av pandemien, og NAV ville ikke hatt mulighet til å håndtere dette med bare økt bemanning, ifølge Regjeringen.

Regelen som tilrettelegger for økt bruk av helautomatisk saksbehandling har vært et viktig grunnlag når «NAV nå har utviklet nye digitale løsninger for å håndtere den store saksinngangen, og også som et ledd i NAVs arbeid med å fornye og forbedre tjenestene til brukerne generelt», heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021