NAV-kontor

Vil videreføre hel­automatisk saks­behandling

Regjeringen foreslår at en midlertidig adgang til helautomatisk saksbehandling i NAV gjøres permanent.

Onsdag, 21. oktober 2020 - 15:20

Det ble i april i år vedtatt en midlertidig forskrift som legger til rette for mer bruk av automatisk saksbehandling i NAV, som følge av koronapandemien. Denne forskriften varer ut 2020.

Regjeringen foreslår nå at den midlertidige adgangen til helautomatisk saksbehandling gjøres permanent gjennom en endring i NAV-loven.

Det har vært en dramatisk økning i saksmengden som følge av pandemien, og NAV ville ikke hatt mulighet til å håndtere dette med bare økt bemanning, ifølge Regjeringen.

Regelen som tilrettelegger for økt bruk av helautomatisk saksbehandling har vært et viktig grunnlag når «NAV nå har utviklet nye digitale løsninger for å håndtere den store saksinngangen, og også som et ledd i NAVs arbeid med å fornye og forbedre tjenestene til brukerne generelt», heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020
LOGO Utlendingsnemda
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
10.12.2020