Nikolai Astrup (Foto: KMD)
Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Utvalg skal se på leder­lønns­systemet i staten

– Det skal ikke være lønnsfest i staten, sier kommunal- og moderniseringsministeren foran lønnsoppgjøret.

Onsdag, 11. mars 2020 - 9:57

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil bremse veksten i topplederlønninger i departementer og statlige virksomheter, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Det skal ikke være lønnsfest i staten. Derfor er det viktig at veksten i de statlige lederlønningene holdes på samme nivå som i arbeidslivet for øvrig. Likevel ser vi at lederlønningene i staten øker mer enn frontfaget. Nå setter vi derfor et tak for 2020, sier Astrup.  

Lederlønnssystemet i staten omfatter i dag om lag 240 ansatte, blant annet departementsråder og virksomhetsledere, som politidirektøren og skattedirektøren. Systemet dekker ikke ledere i statlig eide selskaper eller politikere.

Dialog om mandat og sammensetning 

Det settes ned et utvalg som skal se på lederlønnssystemet i staten. 

– Det er fem år siden departementet gikk ordentlig gjennom statens lederlønnssystem. Ved å gjennomgå ordningen med jevne mellomrom, kan vi sikre at den er i takt med tiden. Jeg vil ha dialog med hovedsammenslutningene i staten om både mandatet og sammensetningen av utvalget, sier Astrup.

«Frontfagsrammen har blitt en klamp om foten for lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Fleksible forhandlinger er avgjørende for å beholde jurister, ingeniører og andre høyt utdannede i stat og kommune», skriver leder for Akademikerne, Kari Sollien.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020