Kjetil Reithaug (Foto: Arkivverket)
– I virksomheter med høy risiko er det stor sannsynlighet for hendelser som på sikt vil kunne føre til brudd på rettigheter og rettssikkerhet, sier fagdirektør Kjetil Reithaug (Foto: Arkivverket)

Virksomheter innen justis får arkivtilsyn i 2020

Se oversikt over hvem som får tilsyn.

Mandag, 9. desember 2019 - 13:59

Virksomheter innen justis er blant dem peker seg ut i årets risikovurdering fra Arkivverket.

Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer for offentlig arkivarbeid. Og dessuten tilsyn; neste er år det det 55 virksomheter som får arkivtilsyn.

Arkivverket bruker en risikobasert tilnærming med en rekke informasjonskilder og kriterier for å velge ut hvilke virksomheter som får tilsynsbesøk.

Rettssikkerhet

– I virksomheter med høy risiko er det stor sannsynlighet for hendelser som på sikt vil kunne føre til brudd på rettigheter og rettssikkerhet for enkeltmennesker. Det kan også bety effektivitetstap, økonomiske tap og tap av tillit, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for Dokumentasjonsforvaltning til Arkivverkets nettsted.

Totalt 55 offentlige virksomheter er plukket ut: 37 kommunale og 18 statlige.

Blant virksomhetene er:

  • Domstolsadministrasjonen
  • Kriminalomsorgsdirektoratet
  • Nordland politidistrikt
  • Øst politidistrikt

Se oversikt over alle de 55 virksomhetene her

Tap av dokumentasjon

Fagdirektør Kjetil Reithaug understreker arkivenes betydning for tilliten til forvaltningen og den enkelte virksomheten.

– Høyrisikogruppen risikerer tap av dokumentasjon og tvil om autentisitet fordi det i noen tilfeller vil være mulig å redigere, fjerne eller endre dokumentene eller andre deler av arkivet. Det kan i alvorlige tilfeller være dramatisk, og vil kunne redusere tilliten til arkivenes og dokumentasjonens ekthet, sier Reithaug. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020