DNA

Endringer i bioteknologi­loven

Ønsker å gjøre det enklere å bruke nye metoder.

Fredag, 13. desember 2019 - 18:51

Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven. Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener, heter det i en pressemelding. 

Regler for genforskning endres. Kravet om at genterapi bare skal brukes ved alvorlige sykdommer fjernes. Og det skal bli lettere å bruke genetiske undersøkelser i pasientbehandling.

– Den medisinske utviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi mulighetene i bruk på samme tid som vi tar de vanskelige valgene, sier helseminister Bent Høie.

Noe av det som foreslås er:

Dagens krav om at befruktede egg skal destrueres når de har vært lagret i fem år fjernes. Eggene skal kunne lagres inntil kvinnen fyller 46 år. Flere kvinner skal få mulighet til å lagre egg og eggstokkvev. 

Det skal bli mulig å benytte samme sæddonor til flere barn i samme familie.

Barn som har blitt til ved sæddonasjon skal få rett til å vite donors identitet når de fyller 15 år. 

Par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det står om de har vært siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige straffbare forhold. 

Den øvre aldersgrensen for assistert befruktning settes ved fylte 46 år.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020