DNA

Endringer i bioteknologi­loven

Ønsker å gjøre det enklere å bruke nye metoder.

Fredag, 13. desember 2019 - 18:51

Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven. Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener, heter det i en pressemelding. 

Regler for genforskning endres. Kravet om at genterapi bare skal brukes ved alvorlige sykdommer fjernes. Og det skal bli lettere å bruke genetiske undersøkelser i pasientbehandling.

– Den medisinske utviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi mulighetene i bruk på samme tid som vi tar de vanskelige valgene, sier helseminister Bent Høie.

Noe av det som foreslås er:

Dagens krav om at befruktede egg skal destrueres når de har vært lagret i fem år fjernes. Eggene skal kunne lagres inntil kvinnen fyller 46 år. Flere kvinner skal få mulighet til å lagre egg og eggstokkvev. 

Det skal bli mulig å benytte samme sæddonor til flere barn i samme familie.

Barn som har blitt til ved sæddonasjon skal få rett til å vite donors identitet når de fyller 15 år. 

Par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det står om de har vært siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige straffbare forhold. 

Den øvre aldersgrensen for assistert befruktning settes ved fylte 46 år.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020