40 prosent sliter med å forstå det offentliges vedtak i enkeltsaker 

Årets innbyggerunderundersøkelse fra Difi er nå ute.

Torsdag, 21. november 2019 - 7:03

«Det gjenstår arbeid med klart språk i det offentlige», heter det i den siste innbyggerundersøkelsen fra Difi. 

Innbyggerundersøkelsen gjøres annethvert år, og er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. 

Undersøkelsen skal gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer. 

31 prosent er enige i at det offentliges vedtak i enkeltsaker er lette å forstå, mens 40 prosent er uenige i dette. 

Det er 38 prosent som mener det offentlige legger vekt på å lage lover og forskrifter som har et klart og forståelig språk, mens 39 prosent er uenige i det.

– Plunder og heft

47 prosent svarer at de er enige i at det offentliges brev, brosjyrer o.l. er enkle å forstå. Andelen som er uenige i dette er 31 prosent i årets undersøkelse.

«Kvaliteten på offentlige tjenester oppleves som god. Mange synes likevel det er mye plunder og heft i møtet med det offentlige», skriver Difi.

Se årets innbyggerundersøkelse her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021