40 prosent sliter med å forstå det offentliges vedtak i enkeltsaker 

Årets innbyggerunderundersøkelse fra Difi er nå ute.

Torsdag, 21. november 2019 - 7:03

«Det gjenstår arbeid med klart språk i det offentlige», heter det i den siste innbyggerundersøkelsen fra Difi. 

Innbyggerundersøkelsen gjøres annethvert år, og er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. 

Undersøkelsen skal gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer. 

31 prosent er enige i at det offentliges vedtak i enkeltsaker er lette å forstå, mens 40 prosent er uenige i dette. 

Det er 38 prosent som mener det offentlige legger vekt på å lage lover og forskrifter som har et klart og forståelig språk, mens 39 prosent er uenige i det.

– Plunder og heft

47 prosent svarer at de er enige i at det offentliges brev, brosjyrer o.l. er enkle å forstå. Andelen som er uenige i dette er 31 prosent i årets undersøkelse.

«Kvaliteten på offentlige tjenester oppleves som god. Mange synes likevel det er mye plunder og heft i møtet med det offentlige», skriver Difi.

Se årets innbyggerundersøkelse her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020