Rekord­mange utlyste trainee­stillinger i staten

Traineeprogrammet skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Tirsdag, 2. juli 2019 - 7:30

Det er nå 30 statlige virksomheter som har meldt inn til sammen 43 stillinger til traineeprogrammet. Det er ny rekord, melder Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

For 11 av trainee stillingene søkes det etter jurister.

Traineeprogrammet skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne.

– Å få våre ledere til å tenke annerledes, gagner oss alle, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Stillingene er eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. 

Traineestillingene er ordinære stillinger og varigheten på de midlertidige stillingene er fra 1,5 til to år, melder Difi.

Se de utlyste traineestillingene her

Felles søknadsfrist for alle stillingene er 15. august.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019