Fem vil bli direktør i Høyeste­rett

Disse har søkt på jobben som direktør i Høyesterett.

Torsdag, 20. juni 2019 - 10:04

Gunnar Bergby går av som direktør for Høyesterett. I går, 19. juni, gikk søknadsfristen ut for den som ønsker å bli hans etterfølger. 

Bergby var på nippet til å gå av for alderen da han var 70, i 2017, og stillingen ble utlyst, men utlysningen ble den gang trukket tilbake fordi han ble bedt om å sitte utover den normale aldersgrensen.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, som i februar 2016 ble utnevnt til Norges første kvinnelige justitiarius, sa til Aftenposten at hun i lang tid hadde sett det som uheldig at skifte av justitiarius og direktør skulle komme så tett på hverandre.

Gunnar Bergby (Foto: Sturlason)
Gunnar Bergby har vært direktør i Høyesterett siden 1994 (Foto: Sturlason)

– Bergbys lange erfaring gjør ham til en svært god rådgiver for meg, sa hun.

Bergby valgte derfor å fortsette i to år ekstra. 

– Jeg ble bedt om å fortsette i to år til og er glad for det, sa Bergby etter at Øie spurte om han kunne bli.

Bergby har vært direktør i Norges Høyesterett siden før OL på Lillehammer i 1994.

Direktørstillingen er en viktig stilling som leder av administrasjonen. Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.

Dette er søkerne:

  • Dan Bølstad (29 år), nåværende stilling: aspirant KRUS
  • Gunnar Selvik (55 år), nåværende stilling: selvstendig konsulent 
  • Bente Johanne Kraugerud (45 år), nåværende stilling: forhandlingssjef
  • Christopher Haugli Sørensen (36 år), nåværende stilling: assisterende direktør 
  • En kvinnelig søker er unntatt offentlighet 

En av søkerne er i dag assisterende direktør i Høyesterett. Christopher Haugli Sørensen tiltrådte stillingen som assisterende direktør 21. mars i år. Han var utreder i Høyesterett, fra april 2010 og ble nestleder for utrederenheten i januar 2018. Han har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete.

Selvstendig konsulent Gunnar Selvik er tidligere direktør i EFTA-domstolen i Luxemburg.

Bente Kraugerud er forhandlingssjef i arbeidsgiverforeningen Virke.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019