F.v. Anne-Beth Meidell Engan, Alexander Cascio, Eirik Hognestad og Marianne Gjerstad er initiativtakere til Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister. – Vi ønsker å være et supplement til de andre foreningene og nettverkene. Interessen tyder på at det er stor interesse for et slikt tilbud til yngre jurister, sier de. (Foto: Tore Letvik)

Unge arbeidsrettsjurister lager nettverk

Det nystartede Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA) er en faglig arena for yngre arbeidsrettsjurister og –advokater. Over femti interesserte møtte opp til det første møtet.

Torsdag, 18. mai 2017 - 0:00

– Vi skal arrangere foredrag og diskusjoner og være en arena for å møte og bli kjent med andre kollegaer på arbeidsrettsområdet. Ved å invitere personer både fra offentlig forvaltning, forskermiljøet og arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, håper vi på å få til spennende diskusjoner, forteller Anne-Beth Meidell Engan (advokatfullmektig i Selmer), Alexander Cascio (advokat i LO), Eirik Hognestad (tidligere rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og nå ansatt i NHOs advokattjenester) og Marianne Gjerstad (advokat i Storeng, Beck & Due Lund) til Juristkontakt. 

Sammen med Alexander Næss Skjønberg (stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiO) er de initiativtakere til det nye nettverket. 

– Vi har etablert nettverket på eget initiativ og kommer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, advokatfirmaer, offentlig forvaltning og akademia. 

Vi møter dem i advokatfirmaet Selmers lokaler i Oslo rett før det første møtet skal arrangeres. Responsen har vært god, med over femti påmeldte. Interessen er tydeligvis stor for en arena for de yngre arbeidsrettsjuristene; for det er ikke alltid så lett for en yngre jurist å ta ordet i en forsamling med erfarne tungvektere i arbeidsrettsmiljøet. Initiativtakerne forteller at terskelen skal være lav og at det sosiale også er en viktig del av nettverket.

– Flere har etterlyst en faglig arena hvor yngre og kanskje mindre etablerte arbeidsrettsjurister og advokater kan møtes for å diskutere aktuelle arbeidsrettslige spørsmål. NYA retter seg derfor særlig mot denne gruppen, både med tanke på deltakere og foredragsholdere. Det skal være lav terskel for å bidra i diskusjoner og å holde faglige innlegg. På denne måten søker vi å bidra til økt kunnskap og interesse for arbeidsrett som rettsområde, sier Anne-Beth Meidell Engan. 

Tema for første møte var nedbemanninger og utvalgskrets med foredragsholderne Lasse Gommerud Våg, som er utreder i Høyesterett og Oddvar Lindbekk, advokat i Norman & Co.Gommerud Våg har blant annet skrevet masteroppgave om ansiennitetsklausuler i tariffavtaler og forholdet til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern. Og Lindbekk har ført en prinsipielt interessant oppsigelsessak på vegne av en ansatt i Posten, der temaet var utvelgelseskrets.Etter foredragene og den faglige delen var det en sosial samling for deltakerne.

– Vi ønsker å være et supplement til de andre foreningene og nettverkene. Interessen tyder på at det er stor interesse for et slikt tilbud til yngre jurister. Det er også viktig at vi kombinerer det faglige med det sosiale og at vi kommer fra både privat og offentlig virksomhet. Dette kan bli et veldig bra sosialt fellesskap, sier Engan, Cascio, Hognestad og Gjerstad. 

Nettverket skal favne jurister fra alle deler av arbeidsrettsjussen og ha stor tverrfaglighet. 

– Det gjør at vi kan få diskusjoner med flere forskjellige perspektiver, sier de. 

– Vi ser for oss ulike temaer hver gang, som gjerne tar utgangspunkt i lovendringer eller interessante dommer. 

– Det kan vel bli friske diskusjoner mellom juristene fra for eksempel LO og NHO om en del temaer? 

– Jo, eller mellom firmaene for den saks skyld. Og det er bare bra. Men vi er jo alle juristkolleger og har et felles faglig ståsted på den måten. Dessuten er det veldig fint å lære hverandre å kjenne. Husk også at det å kjenne hverandre er nyttig når man skal kommunisere med andre jurister i arbeidshverdagen; de fleste saker finner sin løsning utenom retten. 

Selmer sponser den første samlingen i nettverket, men det er meningen at møtene skal gå på rundgang. 

– Vi er så sammensatt at vi kan lære av hverandre. Dessuten er vi både praktikere og teoretikere. Summen av dette vil bidra til både gode diskusjoner og gode sosiale samlinger, sier initiativtakerne rett før møtelokalet fylles.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020