Høyesteretts nye veiledning tar for seg anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett – og også informasjon om krav og forventninger til advokatenes muntlige innlegg.  

Høyesterett kurser og veileder advokater

For første gang utgir Høyesterett en veiledning som i klartekst forteller hva som forventes av den som prosederer for landets høyeste domstol.  

Tirsdag, 8. mai 2018 - 0:00

Høyesteretts nye veiledning for advokater er nå tilgjengelig på domstolens nettside. Den tar for seg anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett – og også informasjon om krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg.

Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort.  

”Advokaten må gi en instruktiv innføring i hva saken gjelder og peke på og redegjøre for kjernespørsmålene” og ”advokaten må påvise hva han eller hun får ut av de rettskilder som trekkes frem”, heter det blant annet i den delen som tar for seg hva som skal til for å bestå en prøvesak. 

Når det gjelder prosedyre, har veilederen elleve sider med praktiske råd. Tale – og fremføringsteknikk er blant temaene. 

”Bundet opplesning fra et manuskript bør unngås” og ”ta naturlige kunstpauser og marker forskjell på opplesning fra utdragene og egen argumentasjon” er blant prosedyrerådene. 

”Argumentasjonen skal være saklig og nøktern, men prosederende i sin form”, heter det også. 

Prejudikat

Om behandlingen av rettsstoffet, er et av prosedyrerådene at advokatene skal tenke på at dommen skal bli et prejudikat. 

”Saken som er til prøving, er gjerne tillatt fremmet fordi løsningen kan gi veiledning i lignende saker. En viktig oppgave for advokatene vil derfor ofte være å påvise at den rettsregelen det argumenteres for, vil gi en god løsning også i andre saker. Innholdet i rettsregelen må komme tydelig frem. Dersom man argumenterer for at det bør skje en rettsutvikling, må dette komme klart frem og underbygges godt”, heter det. 

Da veiledningen ble lansert i et pressemøte i Høyesterett, fortalte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie at det også etableres nye kontaktpunkter mellom Høyesterett og prosedyreadvokater gjennom et Advokatforum og utvidet kurstilbud. 

Advokatforumet skal ha sitt første møte i november og tema for møtet blir ankesiling. Da vil det være noen forberedte innlegg og diskusjon etterpå. Foreløpig ser man for seg ett slikt møte i året ble det opplyst. 

Når det gjelder kus, skal det fra neste år arrangeres straffesakskurs i tillegg til de kursene som i lang tid har vært arrangert av Juristenes Utdanningssenter og Høyesterett om sivile saker.Nytt er også at kursene er tenkt holdt i Høyesterett Hus.    

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

LOG NLF
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Søknadsfrist: 
20.09.2019
LOGO PST
Politiets Sikkerhetstjeneste
Søknadsfrist: 
22.09.2019
LOGO Tolletaten
Tolletaten, Oslo
Søknadsfrist: 
23.09.2019
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
25.09.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Hovedkontor, Sykehusinnkjøp HF, Vadsø
Søknadsfrist: 
29.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Arendalsadvokatene
Arendalsadvokatene AS
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Space Norway
Space Norway
Søknadsfrist: 
06.10.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
11.10.2019