En av Tor Mikkel Waras klienter fra First House var Politiets Fellesforbund. Det bekymrer ikke Politijuristene (Foto: JD) 

– Viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi  

Politijuristene sier de legger til grunn at Tor Mikkel Waras tidligere pr-jobbing ikke vil ha betydning.  

Torsdag, 5. april 2018 - 0:00

– Vi ønsker ham velkommen og ser frem til et godt og nært konstruktivt samarbeid til felles nytte. Vi har tro på Wara som justisminister og at han kan bli en god justisminister, sier Sverre Bromander, leder av Politijuristene og Juristforbundet-Stat, etter utnevnelsen av Tor Mikkel Wara.   

Wara sluttet som aktiv politiker i Frp i 1994 og har siden jobbet i en rekke pr-byråer. Han kommer fra jobben som partner i pr-byrået First House. 

En av klientene har vært Politiets Fellesforbund (PF) – en forening Politijuristene ikke alltid er enig med. De to organisasjonene har ofte ulike syn på blant annet organiseringen av politiet. 

PF forteller til Dagens Næringsliv at Wara har blitt brukt til kommunikasjonsoppgaver for å styrke Politiets Fellesforbunds posisjon og til politisk påvirkning. 

– Det er over tre år siden jeg jobbet for politiets fagforening. Det er såpass lenge siden at jeg ikke anser det som et problem lenger, sier Wara til DN. 

Heller ikke Politijuristene ser på dette lobbyarbeidet som problematisk. 

– Dette er vi ikke bekymret for. Vi legger til grunn at det at han tidligere har hatt PF som klient ikke vil ha betydning. Snarere tvert imot. Vi tror og håper han kanskje vil være ekstra interessert i alternative stemmer. Det er de alternative stemmene som kreves for å utvikle politiet for fremtiden. Det er veldig viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi, sier Bromander. 

Han oppfordrer justisministeren til å følge opp de konkrete forslagene i påtaleanalysen. 

– Det viktigste vår nye justisminister kan gjøre nå, både for kriminalitetsbekjempelsen og rettssikkerheten, er å følge opp Påtaleanalysen - en NOU som foreslår og anbefaler en ganske omfattende reform av påtalemyndigheten. Det er det mest konkrete og det minst kostbare forslaget som nå ligger justisministerens bord, sier han. 

– NOUen får tilslutning fra et tilnærmet samstemt høringskorps. Vi har en påtalemyndighet som ikke fungerer som den skal og bør. Det betyr at vi har en rettsstat som ikke fungerer som den skal og bør. Påtalemyndigheten er borgernes viktigste rettssikkerhetsgaranti. 90 prosent av alle straffesaker avgjøres av påtalemyndigheten, sier Sverre Bromander. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020