Arrangerte "speed dating" for studenter og juristarbeidsplasser

Onsdag denne uka arrangerte Juristforbundet - Student Mat og prat med jurister på Vinoteket i Oslo.

Juristforbundet - Student arrangerte "mat og prat", hvor jusstudentene kunne møte jurister fra potensielle fremtidige arbeidsplasser. 
Juristforbundet - Student arrangerte "mat og prat", hvor jusstudentene kunne møte jurister fra potensielle fremtidige arbeidsplasser. 

Nestleder Marcel Stray forteller at konseptet er en variant av speed dating hvor studentene rullerer mellom ulike aktører.

- Hensikten er å fremme alle de spennende mulighetene én har som jurist, alle de interessante arbeidsplassene, og bidra til nettverksbygging, sier han.

Aktørene som deltok var KS Advokatene, Novartis, Legemiddelindustrien (LMI), Trygderetten, Vy, Nexans, NAV, Utenriksdepartementet og Kriminalomsorgen.

- På studiet kan man uheldigvis få et inntrykk av at alle sitt drømmeliv er å jobbe som forretningsadvokat i flotte lokaler på Aker brygge. Dette er naturligvis en flott mulighet for de som ønsker det, men det er også så mye annet spennende man kan jobbe med som jurist, sier Stray.

Han forteller at de ønsket å la studentene møte en god blanding og variasjon av potensielle arbeidsgivere. Stray opplever at denne typen arrangementer også er viktig for nettverksbygging.

- Karrieren din starter allerede som student. Et bredt nettverk kan hjelpe deg på veien til drømmejobben! Arrangementet gir studentene muligheten til å knytte et verdifullt nettverk og bli kjent med potensielle kollegaer og jurister innenfor ulike fagfelt og bransjer. 

Studentene fikk mulighet til å spørre juristene om deres arbeidshverdag og om bransjen i en uformell setting. Stray forteller at tilbakemeldingene fra både studentene og juristene som deltok var gode.

- Både aktører og studenter påpekte at terskelen for å prate var mye lavere. Det var mye lettere enn å skulle stå på en stand på eksempelvis arbeidslivsdagene, hvor studentene føler på et press for å prestere, litt som å bli intervjuet, sier han.

Aktørene delte velvillig om arbeidshverdagen, hvordan kombinere karriere med privatliv og andre råd, forteller Stray.

- I tillegg opplever jeg at dette også bidrar til et mindre karakterpress. Aktørene er tydelig på at det ikke er alt, og deler ofte morsomme historier. Tonen mellom aktør og student blir veldig avslappet, noe som fører til generelt bedre inntrykk begge veier, men også bedre relasjonsbygging. Jeg vet at det er flere som beholder kontakten i etterkant, med tanke på muligheter hos aktuelle firmaer.

Tags