Juss og russ – verken russen eller de rundt dem er fritatt lover og regler

- Noen får en baksmell etterpå, skriver advokatene Mona Sanden Olivier og Nils Kristian Lie.

Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB
Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB

Av advokat Mona Sanden Olivier (Juristforbundet) og advokat Nils Kristian Lie (CMS Kluge)

Russetiden nærmer seg, og glad ungdom feirer at tretten års skolegang snart er over. Heftig musikk og fantasifullt dekorerte busser vil sette sitt preg på bybildet. Det lades opp til årets høydepunkt på nasjonaldagen. Som et juridisk bakteppe ligger det lover, regler og avtaler som kan sette sitt preg på russetiden.

Noen får en baksmell etterpå

Bekymringen er at slett ikke alle har like stor glede av russetiden – eller hverdagen som følger. Noen får en økonomisk baksmell når regnskapet for bussen skal gjøres opp. Noen opplever å finne bilder av seg selv på nett som de ikke er særlig stolte av. Og noen har opplevd situasjoner i beruset tilstand som de slett ikke ønsket.

Russefeiringen fritar verken russen selv eller andre rundt dem for lover og regler. Rettigheter og plikter for kjøp og salg, alkohol og annen rus, personvern, sex og vold, gjelder hele tiden. Og disse reglene er ikke der for å dempe stemningen eller ødelegge festen. De skal beskytte deg som er russ, bidra til tryggere rammer rundt feiringen.

Les alle avtaler

Vi kan ikke forvente at en 17-18 åring skal vite hvordan man sikrer seg juridisk når kontrakten for russebussen skal signeres. For ikke å snakke om hvem som sitter igjen med regningen hvis en del av bussgjengen trekker seg underveis. Hva skal russen gjøre om låten de bestilte ikke er i samsvar med forventningene? Hva hvis leverandøren av russeklær leverer feil eller for sent? Hva slags avtale bør man inngå med den innleide sjåføren?

Det kan være lurt å lage en skriftlig avtale, slik at dere er enige om hva som faktisk er avtalt. Uten en skriftlig avtale kan det bli vanskelig å bevise hva dere var enige om da dere inngikk avtalen.

Avtaler skal holdes!

Medieoppslag den senere tid kan tyde på at ikke alle tar dette like alvorlig når russen er avtalepart. Har varen dere kjøpte en mangel, kan dere kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Dere kan også holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Dette kan være aktuelt selv om varen en kjøpt brukt og «solgt som den er».

En samarbeidsavtale mellom deltakerne på russebussen kan forhindre mange uønskede situasjoner før, under og etter russetiden. Snakk om hva som kan gå galt og bli enige om hvordan dere skal løse problemene før de oppstår. Bruk god til på å lage denne avtalen.

Du bestemmer over bilder av deg

Alle har rett til et privatliv, og du bestemmer selv hvilke opplysninger om deg og hvilke bilder/filmer av deg du ønsker å dele med andre. Det betyr at vennene dine må spørre deg om lov før noe deles på nett, selv om bildene «bare» skal deles i lukkede grupper. Har du sagt nei, skal «posten» slettes. Det kan være straffbart å la bilder ligge på nett når den som er avbildet har bedt om at bildet slettes. Harmløse situasjonsbilder kan likevel deles.

Ta en skjermdump for å sikre bevis om noen har gått over streken. Tenk over hva dere deler, hvor dere deler og hvorfor dere deler, før dere deler!

Du kan ødelegge jobbmulighetene

Et alvorlig feilskjær i russetiden kan begrense de fremtidige jobbmulighetene dine. Unngå at et lite gjennomtenkt russesprell havner på rullebladet ditt. Følg alltid politiets pålegg.

Husk at den seksuelle lavalder er 16 år, og det er ulovlig å kjøpe alkohol til noen under 18 år (selv om den mindreårige er russ). Dere er ikke fritatt fra noen regler fordi om dere er russ, selv om vi vet at det kan være lett å la seg rive med.

Juss for russ

For å bidra til en fin russetid, har Juristforbundet i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS) laget det digitale kurset «Juss for russ». Kurset er rettet mot russen, men det er også like aktuelt for foreldre som må bistå russen eller undertegne avtaler på deres vegne. Kurset er gratis og ligger tilgjengelig på www.juristforbundet.no og www.jus.no .

Vi ønsker dere en fin og trygg russefeiring!