- Takk til de frivillige

Den 5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Dette er anledningen til å takke alle de frivillige rundt om i landet, og sette en ekstra stor pris på alle de frivillige organisasjonene, skriver advokat Rasmus Asbjørnsen.

Rasmus Asbjørnsen (Foto: Hoan Ngoc Nguyen/pixabay)
Rasmus Asbjørnsen (Foto: Hoan Ngoc Nguyen/pixabay)

I dag markerer vi FNs internasjonale dag for frivillighet. Frivillig innsats, spesielt innen rettshjelpsfeltet, er avgjørende for å bygge et bedre samfunn og et bedre liv for den enkelte. Frivillige rettshjelpsordninger, som har eksistert gjennom mange år i Norge, spiller i så måte en nøkkelrolle for å styrke rettsstaten, og sikre den enkeltes rettssikkerhet og velferd. Dette er særlig viktig for utsatte og sårbare samfunnsgrupper.

Det er mange som ikke får den rettshjelpen de trenger, enten på grunn av økonomi eller at de ikke vet at de har en rett å hevde. Det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke kan hevde din rett.

Rettssenteret

Et levende eksempel på hvorfor frivillige rettshjelpsordninger er viktig, er Rettssenteret: Et senter for gratis rettshjelp som ble grunnlagt i 2020.

Rettssenteret startet for alvor med rettshjelpsvirksomhet i året etter, i 2021, og har som uttalt mål å tilgjengeliggjøre rettshjelp for barn og unge i Oslo, med ambisjoner om å utvide rekkevidden nasjonalt gjennom digital innovasjon. De frivillige advokatene, juristene, og jusstudentene som jobber sammen for å sikre rettshjelp av høy kvalitet, utgjør en verdifull ressurs. Ikke bare for Rettssenteret, men for samfunnet. Det samme gjør alle de andre frivillige aktørene på rettshjelpfeltet.

Hvorfor bør flere engasjere seg frivillig?

Frivillig innsats åpner dørene for en hel rekke muligheter. Det gir en fin sjanse til å utvikle seg faglig, sosialt og ikke mins personlig. Gjennom frivillig arbeid får man praktisk erfaring i håndtering av ulike saker og situasjoner, samtidig som man utvikler en forståelse for hvordan man best kan hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Denne erfaringen gir også et verdifullt bidrag til samfunnet og vil også være konkurransefortrinn i arbeidslivet. Man får anledning til å utfordre seg selv, og utvikle ulike personlige ferdigheter. Dette skjer samtidig som man bygger sterke bånd, utvider sosialt nettverk, og skaper varige vennskap.

Takk

Frivillige medarbeidere i Rettssenteret utgjør en viktig forskjell i barn og unges liv. De bidrar til å forebygge eller redusere alvorlige problemer. Uten de frivillige så hadde vi aldri klart å nå ut med rettshjelp til så mange barn og unge, sier Cathrine Moksness, leder av Rettssenteret.

Takk til alle dere frivillige som gjør en innsats for de som trenger deres hjelp. Dere gjør en viktig innsats og bidra til at flere får et bedre liv. Dere er med på å bygge et mer rettferdig og inkluderende samfunn for alle, sier hun.