- Rettshjelp Hackathon med nyskapende løsninger for barns rett til medvirkning

Gjennom teknologi kan vi nærme oss det udekkede rettshjelpsbehovet på måter vi aldri før har forestilt oss, skriver arrangørene.

Rettshjelp Hackaton (Foto: privat)
Rettshjelp Hackaton hadde barns rett til medvirkning som tema (Foto: privat)

Av Rasmus Asbjørnsen (styreleder i Rettssenteret og partner i Haavind), Anniken Larsen (leder CF Oslo Creatura) og Cathrine Moksness (grunder og leder Rettssenteret)

I en verden i stadig forandring er det innovasjon og samarbeid som holder oss et skritt foran utfordringene. Det gjenspeiles klart i den nylig avholdte Rettshjelp Hackathon, som for andre år på rad ga rom for kreativitet, læring og fremvekst av banebrytende ideer. I løpet av de to intenst spennende dagene av Hackathon ble studentene delt inn i fire lag, med oppgaven om å produsere og deretter pitche innovative rettshjelptiltak som fokuserer på årets tema: "Barns rett til medvirkning". 

På første dag kastet teamene seg inn i produksjonsfasen, mens den andre dagen ble dedikert til pitching av de utviklede løsningene. Oppfordringen til å være målgruppebevisste, samt å levere et produkt som er både nyskapende, nyttig, effektivt i å dekke rettshjelpsbehovet og gjennomførbart, skapte en energisk atmosfære av konkurrerende samarbeid. 

Årets dommerpanel bestod av Cathrine Moksness, daglig leder i Rettssenteret, Rasmus Asbjørnsen, partner i Haavind og styreleder i Rettssenteret, Henrik Fagerholt, Head of Strategy i Gyldendal Rettsdata og styremedlem i Rettssenteret, Henrik Taubøll, partner i Haavind, Heidi Daaland, Head og Legal & Operations i Lexolve og David Hansen, Enterprise Public Sector Manager i Microsoft. 

I tillegg fikk årets deltakere pitche foran et helt spesielt og særegent dommerpanel, 74 stk. 6. klassinger fra Kringsjå skole; i år ønsket vi virkelig å ha brukeren i sentrum. I år delte vi ut barnas pris for første gang. Lagene var utfordret til å være målgruppebevisste, og da er det bare fint at målgruppen er til stede.

Det årets løsninger rettet seg særlig mot var å gjøre det mulig for barn og unge, uavhengig av geografisk beliggenhet, å uttrykke sine meninger om samfunnsforhold som berører dem. Løsningene spenner fra "Rettsiverset", som bidrar til å gi barn enklere mulighet til å uttale seg, til "Rettssafari", et interaktivt spill som både informerer og engasjerer barn om deres rettigheter og samfunnsforhold. "Barnas advokat" tok form av en videoklipp/nettserie løsning implementert i skolen, mens "Stemmebrett" tilbyr en plattform for å samle inn, bearbeide og formidle barns meninger til de relevante instansene. 

Det var utrolig inspirerende å se hva lagene hadde fått til på den korte tiden de hadde til rådighet. Vi var særlig imponert over studentens fokus på teknologi og deres evne til å lage løsninger tilpasset brukergruppen. Det lover godt for fremtiden at jusstudentene tenker teknologi og brukerbehov som en naturlig del av en juridisk løsning.

Etter en nervepirrende runde med pitching, ble "Rettssafari" kåret som vinner av både ekspertpanelet og 6. klassingene fra Kringsjå skole. Ekspertpanelet anerkjente også "Barnas advokat" med prisen for beste pitch, som underbygget viktigheten av å engasjere barn og unge i rettshjelpsspørsmål gjennom nyskapende medier. 

Det var imponerende å se at alle lagene hadde kommet opp med så gode løsninger. En forutsetning for at en slik løsning skal fungere, er at den må engasjere, og det er ingen enkel oppgave å lage noe som engasjerer barn. De aller beste løsningene klarte nettopp dette.

Gjennom teknologi kan vi nærme oss det udekkede rettshjelpsbehovet på måter vi aldri før har forestilt oss. Det er nettopp denne typen fremadrettede initiativer, støttet av samarbeidet mellom Rettssenteret, Haavind og Congregatio Forensis, som ikke bare gir studenter en plattform for å engasjere seg og ta samfunnsansvar, men også en uvurderlig erfaring som vil tjene dem i deres fremtidige karrierer. 

Forventningen bygger seg nå opp mot Rettshjelp Hackathon 2024, hvor vi kan forvente enda mer innovasjon og intersektorielt samarbeid. Dette var en fantastisk opplevelse som viser en utrolig kompetanse, skaperkraft og gjennomføringsevne fra bidragsyterne.