Fra en jusstudent til en annen

Jeg påbegynner andre avdeling som litt mindre juridisk inkompetent, og litt mer reflektert over hvordan virkelighetens Peder Ås og Marte Kirkeruds små juridiske problemer kan få store velferdsmessige konsekvenser. Jeg har også forlenget mitt frivillige engasjement hos Rettssenteret, skriver jusstudent Ajitha Sritharan.

Foto: Privat / Ole-Martin Gangnes
Foto: Privat / Ole-Martin Gangnes

Av Ajitha Sritharan, jusstudent ved UiO og frivillig i Rettssenteret

Frivillig verv blir ofte assosiert med stillestående banksaldo, unødvendig tidsinvestering og arbeid som tas av studenter med gudskompleks.

Dette er et ærlig forsøk på å bryte ned fordommer knyttet til frivillighet, samt synliggjøre Rettssenteret som en profesjonell aktør som det er mye å hente fra – også for deg som jusstudent. Her er hva jeg har erfart.

Jussen bak kulissene

Rettssenteret er en ideell organisasjon som yter gratis rettshjelp til barn og unge i Oslo. Det er en nylig etablert (men svært gjennomtenkt) virksomhet som jobber for å tilgjengeliggjøre rettshjelp for alle aldersgrupper i Norge. Målet er å bli landsdekkende, blant annet gjennom en digital satsning.

Din rolle som frivillig jusstudent blir tilpasset dine ønsker og kompetanse. Du kan få oppgaver som er klientrettet, administrative, kreative eller bidra til digitalisering av rettshjelp. Den røde tråden er alltid jussen.

 Som frivillig jusstudent hos Rettssenteret får du et skreddersydd løp. Du får muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig, på veien mot din fremtidige karriere som uteksaminert jurist. Uansett hva dine arbeidsoppgaver er, vil du få tett oppfølging av erfarne ansatte. Du blir ikke kastet ut i elva før du lærer å svømme.  

Gudskompleks på LinkedIn

For noen jusstudenter er det å havne i en jobb, som løfter sårbare grupper ut fra sosial elendighet deres sluttdestinasjon. For andre er det bare et fragment av deres karriere. Hos Retts­senteret er begge deler like greit.  

Rettssenteret drives av mennesker som verdsetter mangfold – både i etnisitet, erfaringer og tankemåter. Organisasjonen ønsker ikke å være et ekkokammer, og trenger derfor en sammensetning av flere typer mennesker med ulik bakgrunn og egenskaper. Å tenke nytt om rettshjelp,ved at det gis rom for ulike tolkninger, er noe Rettssenteret er svært opptatt av.  

Å ha et frivillig verv for å tilfredsstille behovet for å hjelpe andre er like akseptabelt som å verve seg utelukkende for å oppgradere LinkedIn-profilen. Frivillighet skiller seg markant ut på CV-en, og det kan være den utslagsgivende faktoren på om du får drømmejobben. Frivillighet viser at du er engasjert, og at du motiveres av andre faktorer enn bare penger. Det kan også nevnes at Rettssenteret har profilerte samarbeidspartnere som stadig er på utkikk etter nye studentmedarbeidere.  

Mitt sommerengasjement

Rettssenteret drives året rundt, og det er alltid behov for frivillige jusstudenter, jurister og advokater. Hvor mye innsats du vil legge ned, avtales nærmere, og tilpasses deg og din timeplan.

Mitt sommerengasjement av 2022 varte i fire sammenhengende uker. Ukene ble tilbragt med syv andre frivillige jusstudenter fra ulike studentmiljøer i Norge, som jobbet under samme tak hver eneste arbeidsdag fra kl 9 til 16. Å bruke av fritiden min i bytte mot relevant arbeidserfaring, nye kontakter og positive sosiale opplevelser, ser jeg på som en investering.

Vi sommerfrivillige ble alle godt kjent, da vi samarbeidet mye. Midt på dagen ble det servert lunsj i kantinen (sponset av en av Rettssenterets samarbeidspartner, Juristforbundet). Mens vi spiser er kulturen at alle, på tvers av frivillige og ansatte, sitter ved samme bord. Her ble det utvekslet karrieremessige råd, samt livshistorier ble delt. Vi ble også invitert til Advokatfirmaet Haavinds sosiale sammenkomster, da advokatfirmaet er en av organisasjonens nærmeste samarbeidspartnere. Med andre ord bryter Rettssenteret jussens stereotypiske og hierarkiske sosiale oppbygging.

Jeg avsier dommen

Gjennom sommeren har jeg fått innsikt i hva som skjer bak kulissene, og hvordan ideer blir transformert og satt ut i live hos en ideell virksomhet. Jeg har opparbeidet meg ferdigheter og kunnskap, som jusstudiets læringsmål ikke tar for seg. Jeg har fått et innblikk i arbeidslivet, og erfaring om de sosiale kodene i bransjen under trygge rammer. Viktigst av alt har jeg forstått at jussen alene ikke kan redde verden, men at det kan gjøre verden til et litt bedre sted for den enkelte.

Jeg påbegynner andre avdeling som litt mindre juridisk inkompetent, og litt mer reflektert over hvordan virkelighetens Peder Ås og Marte Kirkeruds små juridiske problemer kan få store velferdsmessige konsekvenser. Jeg har også forlenget mitt frivillige engasjement hos Rettssenteret.

Jeg anbefaler alle jusstudenter (samt jurister og advokater) å søke om å bli frivillig hos Rettssenteret. Her er det mye å hente- også for deg som jusstudent.