Uklarhet skaper et krypende problem for leietakere

Du har mest sannsynlig hørt om dem. De krypende insektene med lange følehår som beveger seg langs gulv og vegger når du minst venter det. Insektene som bor i klærne i leiligheten din. For hva gjør du egentlig hvis du oppdager at leiligheten du leier har skjeggkre?

Foto: iStock / Privat
Foto: iStock / Privat

Av Nora Grøndahl, saksbehandler i Jussformidlingen

Etter husleieloven kan det være adgang til å kreve avslag i leie for den tiden leieobjektet lider av en mangel. [1] En mangel foreligger der husrommet ikke er i «vanlig god stand».[2] Om husrommet er i «vanlig god stand» avhenger av alderen på leieobjektet, beliggenheten og størrelsen på husleien.

De fleste tenker nok at skjeggkre utgjør en mangel ved leieobjektet der dette ikke har vært opplyst om på visning. Leietakeren har tross alt ikke tatt med seg skjeggkre inn i leiligheten, i hvert fall ikke frivillig. Mange mener også at skjeggkre er et skadedyr, men praksis fra Husleietvistutvalget viser at det ikke er klart om skjeggkre faktisk er et skadedyr som gir deg et krav mot utleier.

Husleietvistutvalget[3] har behandlet en sak der en leietaker krevde heving, tilbakebetaling av husleie og erstatning etter at det ble funnet fire-fem skjeggkre i leieobjektet. De uttalte at hvorvidt forekomst av skjeggkre er en mangel avhenger av omfanget, da skjeggkre i seg selv ikke forårsaker skade på boligen, og er mulig å bekjempe til et «akseptabelt nivå».

I løpet av de siste årene har det blitt mer vanlig med skjeggkre i norske boliger, og det kommer stadig nye metoder for å bekjempe dem. Selv om skjeggkre ikke nødvendigvis forårsaker skade på boligen, er det ubehagelig å ha dem i leieobjektet. Det er usikkert hva Husleietvistutvalget mener med at skjeggkre kan bekjempes til et «akseptabelt nivå». Holder det at antallet skjeggkre reduseres eller må all skjeggkre fjernes?

Hvor stort omfang av skjeggkre en person aksepterer vil også variere. For noen vil et par skjeggkre være uakseptabelt, mens andre i større grad kan akseptere det. På samme måte som det er uklart hva som ligger i uttalelsen om bekjempelse av skjeggkre til et «akseptabelt nivå», er det usikkert hvor stort omfanget av skjeggkre må være for at det skal utgjøre en mangel. Er det snakk om antall skjeggkre? Er det en subjektiv vurdering av hva den konkrete leietakeren må tåle, eller en objektiv vurdering av hva en leietaker generelt burde tåle? Hvem vet.

For å unngå unødvendige behandlinger av saker hos Husleietvistutvalget og de ordinære domstolene, er Jussformidlingen av den oppfatning at det trengs klarere retningslinjer for når skjeggkre i et husrom kan utløse rettigheter hos leietakeren.

[1] Husleieloven § 2-11

[2] Husleieloven § 2-2

[3] HTU-2017-478