Feilmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given i theme_image_formatter() (linje 605 av /var/www/html/web/modules/image/image.field.inc).

«Usikkert om det kommende NAV-ombudet kan fylle rollen som lavterskeltilbud i hverdagen»

I dag er det ingen offentlig og landsdekkende instans som tilbyr lavterskelhjelp i folketrygdsaker. Dersom brukeren trenger praktisk hjelp etter å ha snakket med NAV, må dette søkes hos frivillige organisasjoner, skriver Truls Hampus Holmström i Jussbuss.

Mandag, 1. februar 2021 - 10:06

Av Truls Hampus Holmström, Jussbuss

Man må sikre at NAV-brukere som har rett, faktisk får rett. Det er usikkert om det kommende NAV-ombudet kan fylle rollen som lavterskeltilbud i hverdagen.

I 2020 vedtok Stortinget endelig å opprette et NAV-ombud. Hvert år mottar NAV mange klager fra brukere som føler at de har fått saken sin feilbehandlet eller ikke blir lyttet til. NAV-ombudet vil kunne ivareta brukernes rettssikkerhet i større saker og styrke muligheten til å påpeke svikt i systemet. Ombudet skal altså foreta en viktig kvalitetssikring av NAVs arbeid. Det fremstår imidlertid som at NAV-ombudet hovedsakelig skal ha en kontrollfunksjon. Spørsmålet er fortsatt hvem som skal gi brukerne et lavterskeltilbud for hverdagslige henvendelser.

Forestill deg at du får avslag på dagpenger, AAP, uføretrygd eller en annen ytelse etter folketrygdloven. Du stiller deg uforstående til avgjørelsen tatt av ditt lokale NAV-kontor. Nå trenger du råd og rettighetsinformasjon, klage-bistand og eventuelt noen som kan bli med i møte med din saksbehandler. Hvor skal du ta kontakt? Du har ikke penger til advokat og er heller ikke innenfor de 9 prosentene av landets innbyggere som har krav på fri rettshjelp.

Du kan be om hjelp på ditt lokale NAV-kontor, stedet som fattet avslaget på din søknad. Det er imidlertid et rettssikkerhetsproblem om det eneste stedet du kan søke hjelp er det samme stedet som har fattet vedtaket. Vår erfaring som saksbehandlere i Jussbuss er dessuten at mange føler at de får mangelfull informasjon, ikke forstår vedtakene sine, eller ikke får kontakt med sin saksbehandler.

Bor du i Fredrikstad kan du ta kontakt med kommunens brukerombud. De bistår NAV-brukere i flere hundre saker hvert år, blant annet ved å yte lavterskelhjelp i saker som omfattes av folketrygdloven. Bor du i en nabo-kommune vil du ikke være garantert den samme hjelpen. Som Oslo-borger vil du få kunne få lavterskelhjelp i sosialsaker av Sosial- og eldreombudet. Saker etter folketrygdloven faller imidlertid på utsiden av hva de jobber med.

Innenfor helsetjenester har de de ulike fylkene et godt lavterskeltilbud gjennom Pasient- og brukerombudet (POBO). NAV-saker faller utenfor mandatet til POBO og du vil bli henvist videre dersom du prøver å ta kontakt med en slik sak. Det er ikke grunn til å tro at behovet for lavterskelhjelp er større innenfor helserett enn i NAV-saker. Det finnes mange brukere med et stort behov for hjelp innenfor begge disse rettsområdene.

I dag er det ingen offentlig og landsomdekkende instans som tilbyr lavterskelhjelp i folketrygdsaker. Dersom brukeren trenger praktisk hjelp etter å ha snakket med NAV, må dette søkes hos frivillige organisasjoner. Når saken er hos en frivillig organisasjon, står ikke det offentlige lenger med det samme ansvaret for hvordan brukerne blir fulgt opp. Det bør opprettes et offentlig ombud som tilbyr tilsvarende god lavterskelhjelp til NAV-brukere som pasient- og brukerombudene gir til brukere innenfor helseretten.

Å stå fast i en sak mot systemet er en svært krevende, og for noen en årelang prosess. NAV-klageinstans kan bruke 8 til 12 måneder før de behandler saken, og for anker til trygderetten er ventetiden ytterligere 12 til 15 måneder.  Det er behov for en tjeneste som kan bistå brukerne i saker mens konfliktnivået fremdeles er lavt, og før den havner i domstolene.

Det kommende NAV-ombudet vil rapportere om systemfeil og mangler i saksbehandlingen til NAV. Dette er bra og viktig for å bedre tilbudet på sikt. Det vil fortsatt være behov for en offentlig ordning som kan sikre brukerne et lavterskeltilbud for hverdagslige henvendelser, utover NAV selv. Slik hjelp vil bidra til at brukere som har rett, faktisk får rett. Det er usikkert hvordan det er mest hensiktsmessig å løse dette problemet, men behovet er påtrengende.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022