Privatansatte jurister støtter streikende kolleger

- Staten tar ikke godt nok vare på sine ansatte, sier leder av Juristforbundet – Privat, som selv har jobbet mange år i staten.

Anders Schrøder Amundsen (Foto: Juristen)
Anders Schrøder Amundsen (Foto: Juristen)

Juristen møter Anders Schrøder Amundsen, leder av Juristforbundet – Privat, utenfor Akademikernes streikekafé i Oslo sentrum. Lederen for seksjonen som organiserer jurister i privat sektor i Juristforbundet arbeider som advokat i Legeforeningen, men har flere års erfaring fra statlig sektor – som politiadvokat.

Schrøder Amundsen slår av en prat med streikende akademikere som er innom streikekafeen og forteller Juristen at privat sektor har mange grunner til å støtte en juriststreik i statlig sektor.

- Vi ønsker å uttrykke sterk støtte til våre juristkolleger og vise at vi står sammen i kampen for bedre arbeidsvilkår. Forbedringer i lønns- og arbeidsvilkår i statlig sektor er viktig for hele yrkesgruppens interesser og for hvordan arbeidsmarkedet for jurister skal være.

- Vi i Juristforbundet – Privat støtter denne streiken fullt ut. Vi ser jo at høy utdanning ikke lønner seg i staten, sier han.

Anbefaler å flytte på seg

Anders Schrøder Amundsen jobbet som politiadvokat i ti år.

- Når jeg tenker tilbake, var jeg der for lenge. Det er veldig mange spennende oppgaver, men staten tar ikke godt nok vare på sine ansatte. Jeg gikk opp i lønn ved jobbskiftet, men jeg angrer ikke på den erfaringen jeg fikk fra staten.

- Når lønnsforskjellen er stor, hvorfor blir folk der?

- Mange blir, men det foregår også en kompetanseflukt i staten. Det er samtidig slik at mange nok har en forestilling om at betingelsene er så mye bedre i staten enn de i realiteten er. Men sannheten er at pensjonsordningene ikke er bedre der enn andre steder, stillingsvernet er ikke lenger noe bedre og du må forholde deg til en veldig rigid arbeidsgiver.

Anders Schrøder Amundsen har selv vært med å streike for at Akademikerne skulle få egen tariffavtale i staten - noe Akademikerne til slutt fikk, men som man nå altså streiker for å beholde.

- Det var i 2006 og jeg var nyansatt som politifullmektig i Bodø.

Egen tariffavtale

Grunnlaget for streiken denne gang er striden om Akademikernes egne tariffavtale, der staten vil ha Akademikerne tilbake på en tariffavtale som Akademikerne selv mener reverserer avtalen tilbake til mer sentrale oppgjør.

- Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid, sa leder av Akademikerne Stat, Kari Tønnessen Nordli, da streiken var et faktum for en uke siden.

- Avhengig av kompetanse

Anders Schrøder Amundsen mener staten må ta behovet for kompetanse på alvor.

- Staten taper jo på at det foregår kompetanseflukt. Kompetanse koster, og jeg skjønner ikke hvorfor staten ikke forstår betydningen av det. Sett fra privat sektor er man avhengig av å ha en kompetent offentlig sektor å forholde seg til. Dette er viktig for hele Norge, sier han.