Varmt måltid, låneklær med sivilt preg, redusert tid i ventecellene og årlige tilsyn

Sivilombudet kommer med anbefalinger til politiet etter uanmeldt besøk til ventecellene i Oslo tinghus.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Sivilombudet kommer med flere anbefalinger etter et uanmeldt besøk til ventecellene i Oslo tinghus i september 2023, skriver de i en pressemelding. De skriver at det er første gang Sivilombudet besøker en arrest i et domstolbygg.

Sivilombudet påpeker at deres funn tyder på at "driften av arrestfunksjonen i tinghuset er godt organisert, og at det er god samhandling mellom personellet som sitter arrestvakt, vaktleder og annet tjenestepersonell."

Sivilombudet kommer likevel med flere anbefalinger, blant annet at det bør gjøres tilpasninger i arrestlokalene.

"Cellene var uten daglys eller vindu uten annet inventar enn en plassbygget betongbenk å sitte på og en plastmadrass til å legge på gulvet" skriver de i pressemeldingen.

– Utformingen av cellene gjør at de kan oppleves som belastende å sitte i. Det er mye som står på spill for den som skal møte i retten. Ventecellene bør som et minimum utstyres med pledd, klokke og sitteputer på benken, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet ber også politiet forsøke å begrense tiden innsatte på oppholde seg i slike venteceller. Det påpekes at innsatte kan risikere å ikke få noe fullverdig måltid når de er i retten hele dagen.

Sivilombudet anbefaler at det skal være låneklær med sivilt preg tilgjengelig, og mener at å stille i "fengselslignende klær kan bidra til å skape et forhåndsinntrykk av skyld."

Videre anbefaler de at politiet bør foreta en vurdering av hvilke tjenestepersoner som skal kunne bære maktmidler rutinemessig i arrestlokalene.

Til slutt påpeker de:

- Sivilombudet fant at det ikke var gjennomført verken nasjonale eller lokale tilsyn med ventecellene i Oslo tinghus.  I rapporten blir Oslo politidistrikt anbefalt å sikre at årlige lokale tilsyn med ventecellene gjennomføres.