Arrangerte fagdag om EØS-rett i Sjøfartsdirektoratet

EØS-avtalen, som trådte i kraft for 30 år siden, preger Norge mer enn vi aner, påpeker juristene i Sjøfartsdirektoratet.

Øverst høyre: avdelingsdirektør Tonje Meinich / nede høyre: førsteamanuensis Melanie Hack / nede venstre: arrangementskomiteen Anders Natvig, Marte Hustveit Hauge og Magnus Grova Søilen (Foto: privat)
Øverst høyre: avdelingsdirektør Tonje Meinich / nede høyre: førsteamanuensis Melanie Hack / nede venstre: arrangementskomiteen Anders Natvig, Marte Hustveit Hauge og Magnus Grova Søilen (Foto: Erlend Bjelland)

Juristforbundet ved Sjøfartsdirektoratet arrangerte 11. januar en fagdag med EØS-rett som tema. Dette var syvende gang en slik fagdag går av stabelen. Den ble arrangert fysisk ved Sjøfartsdirektoratets hovedkontor i Haugesund, men også strømmet til Sjøfartsdirektoratets ansatte på region- og tilsynskontor.

Arrangementskomiteen bestod av Magnus Grova Søilen, Marte Hustveit Hauge og Anders Natvig, melder forbundet. Magnus Grova Søilen var ordstyrer.

Fagdagen ble innledet ved sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og nestleder i styret for Juristforbundet-Stat, Are Andersen Skjold-Frykholm. 

Utvikling og anvendelse

Avdelingsdirektør Tonje Meinich ved enhet for offentlig rett ved lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet tok for seg utvikling, gjennomføring og anvendelse av EØS-rett, og Sjøfartsdirektoratets Marte Hustveit Hauge ga en innføring i EØS-rett i direktoratet.

Professor Christian Franklin ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreleste om EØS-rettslig metode, og da særlig om forholdet mellom primær- og sekundærretten. 

Hans kollega, førsteamanuensis Melanie Hack, snakket om samspillet mellom EU-EØS-rett og norsk arbeidsrett. Hun gikk gjennom en del rettspraksis i tilknytning til emnet, forteller arrangøren.

Røttene i faget 

– EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, og har dermed jubileum i år. EØS-rett preger Norge mer enn vi aner, noe foreleserne minnet oss på. Og selv om publikum er gode på hvert sitt fagfelt uavhengig av hvordan EØS-retten preger deres felt, var dette en fin anledning til å gå litt tilbake til røttene i faget, sier arrangørene til Juristen.

– Dette var også en topp anledning til å bli kjent med dyktige fagpersoner både i departementet og akademia. Arrangementet hadde rundt 60 påmeldte, noe som det lokale styret i Juristforbundet ved Sjøfartsdirektoratet er veldig fornøyd med, meldes det.