Ny leder i styringsgruppe for samisk forum i domstolene

Nils Asbjørn Engstad overtar ledelse av styringsgruppen etter Finn-Arne Schanche Selfors. 

Nils Asbjørn Engstad (Foto: Tore Letvik)

Styret i Domstoladministrasjonen (DA) har oppnevnt en ny styringsgruppe for samisk forum for Norges domstoler. Forumet fikk ny leder, etter at tidligere leder, sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors, gikk av med pensjon. Den nye lederen er lagmann Nils Asbjørn Engstad i Hålogaland lagmannsrett, melder DA. 

– Forumet er et samarbeidsforum for alle domstoler og enheter som administrativt er tilknyttet Domstoladministrasjonen, hvor fokuset er behandlingen av saker med en samisk dimensjon. Med dette menes alle saksområder der hensynet til samisk språk, kultur og samfunnsliv har en betydning. Den overordnede målsettingen er at den enkelte same og det samiske samfunn skal ha høy tillit til at norske domstoler behandler og avgjør saker på en riktig måte. Slik vil domstolene samlet sett bidra til at samisk språk, kultur og samfunnsliv sikres og utvikles i den norske rettsstaten, skriver DA.

Med seg i styringsgruppen har Nils Asbjørn Engstad jordskifterettsleder Dagfinn Kleveland, administrativ leder Gro Dikkanen, sorenskriver Torbjørn Saggau Holm, sorenskriver Ingrid Eline Eriksen Fjellgren, leder i Utmarksdomstolen for Finnmark og sorenskriver Lisa Bech.