Statsbudsjettet: Foreslår salærsats på 1215 kroner

Økningen på 35 kroner er godt under salærrådets anbefaling. En skuffelse, sier lederne av Advokatforeningen og Juristforbundet. – Dette sementerer bare det vi allerede vet; at vi kommer stadig lengre unna å ha likhet for loven i Norge, Sverre Bromander.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Foto: JD)
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Foto: JD)

Rettshjelpssatsen ble økt med 40 kroner i revidert nasjonalbudsjett og nå økes den med ytterlige 35 kroner. Den havner da på 1215 kroner i 2024 i forslaget til statsbudsjett. 

Salærrådet, som ble oppnevnt i fjor etter en avtale mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen etter advokatenes streikeaksjon, har anbefalt en sats på 1385 kroner.

Advokatforeningen er skuffet.

– Dette er en stor skuffelse for våre medlemmer og alle de representerer, som ble lovet at regjeringen skulle jobbe for en bærekraftig rettshjelpssats, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

– Regjeringen velger å fortsette en politikk med en rettshjelpssats langt under det salærrådet har fastslått som bærekraftig nivå - uten å begrunne hvorfor, sier han.

Regjeringens forslag er mindre enn regjeringens anslag for inflasjon, og innebærer dermed en realnedgang i satsen, skriver Advokatforeningen.

Sverre Bromander, president i Juristforbundet, stiller seg bak kritikken.

– Juristforbundet er svært skuffet over at regjeringen igjen nedprioriterer de som trenger hjelp til å sikre egne rettigheter. For det første er forslaget på 1 215 kroner langt unna det salærrådet forslo. I tillegg vil det sannsynligvis innebære en negativ realvekst for salærsatsen. Dette sementerer bare det vi allerede vet; at vi kommer stadig lengre unna å ha likhet for loven i Norge, sier han.