Juristforbundet gir femti tusen til Redd Barna

– Barn har krav på spesiell beskyttelse.

Barnemishandling (Foto:iStock)
(Illustrasjonsfoto:iStock)

Redd Barna, som i år mottok støtten fra TV-aksjonen, får 50 000 kroner fra Juristforbundet til arbeid for barn på flukt fra krig og forfølgelse. 

– Arbeidet Redd Barna gjør for disse barna er helt nødvendig og svært betydningsfullt, sier president i Juristforbundet, Sverre Bromander.

– Barn på flukt er svært sårbare. Mange forsvinner fra foreldrene sine i krig og ender opp i land uten papirer. Utenfor systemet er de ekstra sårbare for å bli utnyttet på forskjellige måter, som overgrep, kriminalitet, tvangsarbeid og menneskehandel. Barns særegne juridiske rettigheter er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Den stadfester at barn har krav på spesiell beskyttelse. Dessverre er virkeligheten en ganske annen for mange av barna som lever på flukt og i krig, sier han.

Pengene fra årets TV-aksjon fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.