Studentombud i ti år 

Studentombudet ved UiO, Norges første, har gjennom ti år hjulpet over 2000 studenter med alt fra anklager om fusk til påstander om trakassering.

F.v. Ingvild Refsum, Marianne Høva Rustberggard og Pål Gustavsen (Foto: Yngve Vogt)
F.v. Ingvild Refsum, Marianne Høva Rustberggard og Pål Gustavsen (Foto: Yngve Vogt)

I februar er det ti år siden opprettelsen av Norges første studentombud ved Universitetet i Oslo. Juristen Marianne Høva Rustberggard har stått i rollen hele veien. 

«Over 2000 studenter har tatt kontakt om ulike utfordringer siden 2013, og viser at behovet for en juridisk ressurs for studenter fortsatt er tilstede. Henvendelsene som Studentombudet har fått, har vært et vidt spenn av saker om alt fra fusk, påstand om maktmisbruk, diskriminering og seksuell trakassering, til læringsmiljø og krav om tilrettelegging», skriver UiO i en pressemelding.

– Vi ser et stadig tilstedeværende behov for uavhengig juridisk veiledning for studenter, sier Marianne Høva Rustberggard.

Lovpålagt

Seks år etter at UiO fikk studentombud, ble studentombud lovpålagt ved alle universiteter og høgskoler i Norge. I tillegg til å ta imot henvendelser fra de 26 000 studentene ved UiO, har Studentombudet ved UiO inngått samarbeidsavtaler med ni andre studiesteder.

Marianne Høva Rustberggard (Foto: Yngve Vogt)

 – Selv om vi opplever at studiestedene er opptatt av å ivareta sine studenter på best mulig måte, ser vi at det i mange enkeltsaker kan oppstå gnisninger. Da kan vi bidra til å gjøre dialogen smidigere, og hjelpe til i samspillet mellom studenten og utdanningsinstitusjonen. Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Vi skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt, sier Høva Rustberggard i en pressemelding fra UiO.

Studentombudskontoret ved UiO består i dag av ytterligere et studentombud, jurist Pål Gustavsen, og en kommunikasjonsrådgiver, kjønnsviter Ingvild Refsum.