Rapport: Rekordår for GDPR-bøter

Sosiale mediers behandling av personopplysninger har vært et fokusområde for tilsynsmyndighetene i Europa.

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Europeiske tilsynsmyndigheter har det siste året utstedt bøter for 2,9 milliarder euro for brudd på EUs personvernsforordning (GDPR). Det er mer enn en dobling sammenlignet med samme periode året før, ifølge en rapport fra advokatfirmaet DLA Piper.

I Norge er det i samme periode utstedt bøter for i underkant av 105 millioner kroner, mens summen for tilsvarende periode i 2021 var 85 millioner kroner.

Tallene er hentet fra GDPR fines and data breach survey som utarbeides av DLA Piper og inkluderer EUs 27 medlemstater, samt Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein.

Sosiale medier

Flere bøter ilagt Meta er knyttet til Facebook og Instagrams profilering av brukeradferd og hvorvidt Meta kunne benytte avtale med den registrerte som lovlig behandlingsgrunnlag for å begrunne masseinnsamling av personopplysninger for tilpasset markedsføring, skriver DLA Piper i en pressemelding. 

De ilagte bøtene knyttes til spørsmål om den omfattende «byttehandelen» som finner sted mellom forbrukere og tjenesteleverandører og spørsmålet kan bli hvordan "gratis" nettjenester vil finansieres i fremtiden dersom eksempelvis Meta og andre plattformtilbydere må basere seg på samtykke og ikke avtalegrunnlag for å levere tilpasset markedsføring. 

«Gitt hva som står på spill, forventes det at disse avgjørelsene vi bli anket med påfølgende rettssaker de neste årene», skriver advokatfirmaet.

Norske saker

Det er ifølge rapporten også et økende fokus på kunstig intelligens, og hvordan personopplysninger brukes til å trene opp AI. 

Når det gjelder saker i Norge, trekker DLA Piper frem Datatilsynets gebyr ilagt Grindr på MNOK 65. Denne skal nå opp i Personvernnemda. Dessuten overtredelsesgebyr til Stortinget (2 millioner kroner), NAV (5 millioner kroner) og Trumf (5 millioner kroner).

– Vi hadde også trodd at Datatilsynet skulle fatte endelig vedtak etter det varslede gebyret på MNOK 25 mot Disqus i mai 2021, men den kommer vel da trolig i år, sier Petter Bjerke, leder av DLA Pipers norske faggruppe for personvern og datasikkerhet, i pressemeldingen.