Vil at Norge støtter et spesialtribunal for angrepet på Ukraina

– De tekniske vanskelighetene blir overdrevet og av og til problematisert utover alle grenser, sier professor Terje Einarsen.

Terje Einarsen (Foto. Kim E. Andreassen/UiB)
Terje Einarsen (Foto. Kim E. Andreassen/UiB) 

Jussprofessor Terje Einarsen ved UiB, fredsprisvinner Oleksandra Matviychuk og Helsingforskomiteen, har skrevet et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt med oppfordring til at Norge skal støtte et strafferettslig spesialtribunal for angrepet på Ukraina - etter inspirasjon av Nürnberg-domstolen og andre internasjonale spesialdomstoler. Norge har så langt avvist Ukrainas ønske om et spesialtribunal.

– Jeg tror at skepsisen henger sammen med den tilbakeholdenheten Norge lenge har hatt når det gjelder håndheving av aggresjonsforbudet, sier professor Terje Einarsen til UiBs nettside. 

Einarsen er også er styreleder for ICJ Norge.

– Det er en internasjonal diskusjon som pågår og mange land er opptatt av spørsmålet om å kunne dømme de ansvarlige for aggresjonen mot Ukraina i et spesialtribunal. Vi sendte derfor et brev til utenriksministeren og utenrikskomiteen i håp om å få Norge til å si ja til et spesialtribunal, sier Einarsen.

Innvendingene mot et slikt spesialtribunal har blant annet vært at det er veldig komplisert rettslig sett.

– Jeg mener tvert imot at de tekniske vanskelighetene blir overdrevet og av og til problematisert utover alle grenser. Dette er ikke så vanskelig å få til på en fullt forsvarlig måte, det står mest på den politiske viljen til å gjøre det, sier Terje Einarsen.