Arrangerte Rettshjelp-hackathon

- Jusstudentene var fremtidsrettet og løsningsorienterte da Rettssenteret, Haavind og CF arrangerte "Rettshjelp-hackathon", skriver arrangørene.

Jusstudenter, representanter fra Rettssenteret og ansatte i Haavind
Jusstudenter, representanter fra Rettssenteret og ansatte i Haavind

Av Preben Brecke (administrerende partner i advokatfirmaet Haavind), Uros Ulrik Jeremic (daglig leder i Congregatio Forensis Oslo) og Cathrine Moksness (daglig leder i Rettssenteret)

For kort tid siden hadde vi gleden av å annonsere at Rettssenteret, Advokatfirmaet Haavind og studentforeningen Congregatio Forensis (CF) har inngått et triangelsamarbeid med henblikk på å gi landets jusstudenter et mer variert studenttilbud innenfor samfunnsansvar og bærekraft. I denne anledning gikk vårt første fellesarrangement av stabelen - et «Rettshjelp-hackathon» med formål å finne fremtidens løsninger for rettshjelp. I fokus var Rettssenterets digitale satsing: utviklingen av en digital førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Fem lag, fire kriterier og fire dommere

I løpet av en maraton på 24 timer, mellom 11. – 12. november, konkurrerte fem lag om å hacke seg frem til de beste teknologiske løsningene for barn og unge i møte med rettshjelp.

Hacakthonet ble gjennomført i Haavinds nye kontorlokale, i hjertet av Vika i Oslo. Deltagerne bestod av studenter, representanter fra Rettssenteret og ansatte i Haavind. Lagene fikk frie tøyler til å utvikle fremtidens digitale rettshjelpstilbud, hvor barn og unge var målgruppen.

Dommerpanelet bestod av Cathrine Moksness (daglig leder for Rettssenteret), Henrik Taubøll (partner i Haavind), Knut-Magnar Aanestad (prosjektmedarbeider i Haavind og leder av Rettssenterets digitale satsing) og Ingvild Schiøll Ericson (stipendiat ved UiO og høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI).

Vinnerlaget bestod av f.v. Angela Christina Pintilie (jusstudent), Sylvia Lind (advokatfullmektig i Haavind, Selma Longum (jusstudent) og Iqra Tahir (jusstudent – ikke på bildet) 

En av dommerne; legal-tech eksperten Knut-Magnar Aanestad, med bakgrunn fra Arntzen de Besche, Schjødt og Kluge, var veldig imponert over hva lagene fikk til.

- Når folk med ulik inspirasjon, kunnskap og perspektiver skaper noe sammen, under slike rammer, produseres veldig mange gode løsninger på kort tid. Det som imponerer mest, er hvor naturlig deltakerne tenker utenfor boksen om håndtering av juridisk arbeid og hvor mye de ønsker å forandre og utvikle noe bedre. Vi i dommerpanelet er imponert over både resultat og engasjement. Så er det herlig å se hvordan konkurranseinstinktet gir en skikkelig vitamininnsprøytning, forteller han.

En suksess

Jusstudentene viste seg å være fremtidsrettet og løsningsorienterte. Mange gode løsninger ble produsert på kort tid, og samarbeidsevnen var stor. Haavind stod for møterom, fasiliteter og mye god mat underveis, det var gjennomgående god stemning og høyt energinivå. Det var bred enighet blant arrangører og deltagere at dette var et morsomt, nyttig og vellykket arrangement. Dugnaden vil komme til stor nytte i Rettssenterets videre utvikling av den digitale førstelinjetjenesten.

Henrik Taubøll, som til daglig jobber med eiendomsutvikling hos Haavind, har et brennende engasjement for rettshjelp til barn og unge. Særlig innenfor sitt fagfelt ser han at barns rett til medvirkning i byggesaker ikke blir ivaretatt, og kan få store konsekvenser.

- Det er utrolig imponerende å se at studentene har klart å få frem så mange gode løsninger på såpass kort tid. Alle løsningene som ble presentert vil i praksis kunne være spennende nye satsinger i segmentet. Det blir svært spennende å følge med på utviklingen videre her, sier Taubøll.

«Knappen» trakk det lengste strået

Etter en utførlig vurdering av de ulike forslagene, var det til slutt «Knappen» som stakk av med seieren. Dette laget var ifølge dommerpanelet den gruppen som hadde utformet et forslag best i tråd med kriteriene, og graden av tilgjengelighet for barn og unge var stor.

- Knappen» skal være en enkel og brukervennlig løsning for å gi rettshjelp til alle barn og unge under 26 år. Det unike med «Knappen» er at den kan integreres i digitale nettverk som barn og unge allerede har tilgang til, for eksempel gjennom skolen. "Knappen" skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til å gi økt rettssikkerhet for barn og unge. Vi håper at enkel tilgang via digitale skoleplattformer, vil gjøre at tilgangen til rettshjelp når ut til enda flere barn og unge enn i dag, uttalte vinnerlaget som bestod av Sylvia Lind, Angela Christina Pintilie, Selma Longum og Iqra Tahir.

Dommerpanelet bestod av f.v. Ingvild Schiøll Ericson (stipendiat ved UiO og høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI), Henrik Taubøll (partner i Haavind), Knut-Magnar Aanestad (prosjektmedarbeider i Haavind og leder av Rettssenterets digitale satsing) og Cathrine Moksness (daglig leder for Rettssenteret)

Daglig leder i Rettssenteret, Cathrine Moksness, var imponert over innsatsen til deltakerne.

- Det var en fortjent seier for gruppa. Løsningen her skilte seg særlig ut, og vil komme til nytte for Rettssenterets videre arbeid. Likevel vil jeg påpeke at vi ser på alle deltakerne som vinnere, og gleder oss til videre samarbeid. Videre må vi rette en stor takk til Haavind som la til rette for arrangementet, til dommerne som stilte opp, og til CF for deres bidrag. Dette må bli et årlig arrangement, sier hun.

Oppvarming av CFs nye undergruppe «Creatura»

Denne gangen ble Rettshjelp-hackathonet promotert gjennom CFs tech-undergruppe «Futurum», men arrangementet var en god oppvarming for CFs nyopprettede ESG-undergruppe; Creatura. Denne undergruppen vil ha tilstedeværelse både i Bergen, Oslo og Tromsø.

- Vi i CF er meget stolte av og spente på triangelsamarbeidet. Det at tre visjonære, eventyrlystne og engasjerte aktører kommer sammen kan bare love godt for jusstudenter ved nåværende og fremtidige utdanningsinstitusjoner! Vi ser spesielt frem til opptrapping av våre tilbud innen bærekraft det kommende semester i tett samarbeid med Rettssenteret, sier daglig leder i CF, Uros Ulrik Jeremic.

Kriteriene for løsningene av Rettshjelp-hackatonet

Nyskapning: Jo mer innovativ løsningen var i forhold til eksisterende løsninger som allerede er å finne på markedet, desto bedre.

Nytte for brukeren: Hvor mye av problemet for enkeltbrukeren dekker løsningene.

Effektivitet av rettshjelpsbehovet: I hvilken grad bidrar løsningen til å løse udekket behov for rettshjelp. Kriteriet ble vurdert ut fra hvor mange brukere som kan forventes å få hjelp, samt hvor stor geografisk spredning løsningen dekker.

Gjennomførbarhet: I hvilken grad det er mulig å gjennomføre løsningen med dagens teknologi. Sentralt var hvor mye tid, ressurser og nødvendig ekspertise som skal til for å utvikle og drifte løsningen.