Politijuristene jubler over gjennomslag for egen budsjettpost

Påtalemyndigheten i politiet er for første gang egen budsjettpost i statsbudsjettet.

Marianne Børseth og Are Andersen Skjold-Frykholm (Foto: Tore Letvik)
Marianne Børseth og Are Andersen Skjold-Frykholm (Foto: Tore Letvik)

– Dette har vi kjempet for å mange år, så dette jubler vi for, sier Are Skjold-Frykholm og Marianne Børseth, henholdsvis leder og nestleder av Politijuristene. 

– Vi har i flere år sett at øremerkede midler til påtalemyndigheten i politiet ikke har blitt benyttet i tråd med politikernes styringssignaler, men synes å ha gått til saldering av det totale budsjettet til politiet, sier Skjold-Frykholm. 

 – Å synliggjøre pengebruken er den eneste måten å ivareta rettssikkerheten på, sier han. 

– Se hvordan pengene brukes

Maria Aasen-Svensrud (Ap), første nestleder i Justiskomiteen, er glad for å kunne presentere nyheten til Politijuristene ved dagens fremleggelse av statsbudsjett.

– At påtalemyndigheten i politiet nå blir en egen budsjettpost er noe vi har ønsket lenge. Vi ønsker trygghet for at etterforskningen og påtalearbeidet får den prioriteringen som er nødvendig og nå kan vi følge pengene til påtale bedre og se hvordan pengene brukes, sier hun. 

– Det medfører selvfølgelig også et stort ansvar for påtale, noe jeg er trygg på at tas på alvor. Det innebærer en bevisstgjøring for alle når vi bedre kan se hva vi får ut av pengene.

– Vi har jo fått tilbakemeldinger fra Politijuristene over flere år at det er nødvendig å synliggjøre pengebruken til påtale og nå gjør vi det. Regjeringen lytter til de som har skoene på. Vi styrker også påtalemyndigheten med 11 millioner kroner i dette budsjettet. I et budsjett som dette, der man må prioritere hardere enn før, er det bra, sier hun.