Ber om uavhengig gransking i Baneheia-saken

Riksadvokaten ber Justisdepartementet om å nedsette et uavhengig utvalg for å gjennomgå saken.

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik
Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik

Riksadvokaten vil også vurdere behovet for tiltak internt i påtalemyndigheten i påvente av en slik eventuell gjennomgang, melder Riksadvokatembetet.

Det ble i dag klart at riksadvokaten ber lagmannsretten om frifinnelse for Viggo Kristiansen.

Bakgrunnen for riksadvokatens avgjørelse er at det samlede etterforskingsmaterialet klart ikke gir bevismessig grunnlag for forfølgning mot Viggo Kristiansen for de forholdene som han ble dømt for i Baneheia-saken, skriver riksadvokaten.

«Undersøkelsene som er gjennomført etter lagmannsrettens dom mot Kristiansen i 2002 har ikke avdekket ny informasjon som knytter Kristiansen til ugjerningene i Baneheia. Tvert imot har det kommet til opplysninger i tiden etter domfellelsen som svekker de bevisene som forelå mot Kristiansen da han ble dømt.»

«Dette gjelder særlig påliteligheten av de opprinnelige DNA-resultatene og dermed holdepunktene for at mer enn én gjerningsperson var involvert i ugjerningene. De nye opplysningene får også stor betydning for vurderingen av de andre bevisene i saken, og da særlig teledatabevisene (mobiltelefonbeviset) og Jan Helge Andersens forklaring», skriver riksadvokaten.