Beate Gangås ny PST-sjef

Hans Sverre Sjøvolds etterfølger er klar.

Beate Gangås (Foto: PST)
Beate Gangås (Foto: PST)

Beate Gangås (59) ble i statsråd i dag åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), for en periode på seks år, melder Justis- og beredskapsdepartementet.

Hun etterfølger Hans Sverre Sjøvold som fratrådte sin stilling tidligere i år.

Gangås kommer fra stillingen som politimester i Oslo og er utdannet jurist.

Hun har ledet både Østfold og Oslo politidistrikt, vært leder tidligere i PST og har lang erfaring fra ulike lederstillinger i politiet. Gangås har også vært likestillings- og diskrimineringsombud. Hun begynte sin karriere som politifullmektig i Vest-Finnmark politidistrikt.

Gangås tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.