Rettssikkerhetsprisen til fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag

Rettssikkerhetsprisen til to aktører i idretts-Norge som juryen mener demonstrerer at ansvar for ivaretakelse av rettssikkerhet ikke er noe som bare kan overlates til staten og de profesjonelle aktørene i rettssystemet.

Lise Klvaeness og Tromsø Idrettslag mottar årets Rettssikkerhetspris. Foto: Javad Parsa / Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Lise Klvaeness og Tromsø Idrettslag mottar årets Rettssikkerhetspris. Foto: Javad Parsa / Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Onsdag 21. september arrangeres Rettssikkerhetskonferansen og som vanlig skal årets rettssikkerhetspris deles ut. Juryen gir i år prisen til fotballpresident Lise Klaveness og til Tromsø IL. Sistnevnte får prisen for sitt samfunnsansvar lokalt, klubben er viktig aktør i en holdningskampanje mot samehets, og for sitt arbeid for å rette oppmerksomhet mot sportsvasking og brudd på menneskerettighetene i Qatar – der fotball-VM arrangeres i november.

Lise Klaveness, president i Norges fotballforbund, har også vært en sterk stemme inn i debatten om sportsvasking og fotball VM i Qatar. Hennes tale under FIFA-kongressen i Doha i mars, fikk stor oppmerksomhet og hun tok et kraftig oppgjør med FIFA, kritiserte manglende åpenhet og tildeling av vertskapet for fotball-VM til Qatar.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen skriver i sin begrunnelse at selv om det sentrale i rettssikkerhetsspørsmålet er statenes opptreden overfor borgerne, er også private aktører viktige for gjennomføringen og etterlevelsen av rettssikkerhets­garantier. De peker på at såkalt «Corporate Social Responsibility» har fått større oppmerksomhet de siste årene og at privat initiativ bidrar til rettsstaten.

«Idretten er i en unik posisjon. Den kan opptre som et kraftfullt verktøy for å samle og engasjere folk på tvers av landegrenser, religion, rase, seksuell orientering, politisk ståsted og sosioøkonomiske forhold når den mobiliserer i riktig retning», skriver juryen, som består av lagdommer Susann Funderud Skogvang, jurist og politisk redaktør Eirin Eikefjord, førsteamanuensis Anine Kierulf, advokat og tidligere justisminister Monica Mæland og advokat Jon Wessel-Aas.

Juryen skriver at internasjonal toppidrett tidvis er preget av maktmisbruk, politisk innblanding, korrupsjon og antidemokratiske strukturer.

«Internasjonal toppidrett er svært kapitalsterk og kan benyttes kynisk gjennom sportsvasking for å få oss til å tenke på andre ting enn rettsstatsidealer. VM i Qatar er et godt eksempel på dette», skriver juryen og viser blant annet til at Amnesty rapporterer at landet har satt menneskerettighetene nederst på listen over prioriteringer i forberedelsene til mesterskapet.

TIL

Når det gjelder prisvinner Tromsø Idrettslag, vises det til at klubben i mange år har tatt samfunnsansvar lokalt. Tromsø Idrettslag var også den første profesjonelle fotballklubben i verden til å gå offisielt ut mot VM i Qatar og oppfordret Norges Fotballforbund til boikott.

I fjor høst lanserte klubben verdens første menneskerettslige fotballdrakt – der fargene fra det qatarske flagget har en innebygd QR-kode som peker til side Tromsø IL har laget i samarbeid med Amnesty International.

Når det gjelder lokalt engasjement har klubben lenge arbeidet for synliggjøring av det samiske, skriver juryen.

«Klubben var tidlig ute med skilting på samisk og flagging med det samiske flagget på Alfheim stadion. Klubben er også en sentral, og svært viktig aktør i en holdningskampanje mot samehets, og skal blant annet bruke det samiske språket på kapteinsbind», heter det i begrun­nelsen, som peker på at det er av stor betydning at en idrettsklubb fronter en kampanje mot samehets.

Klaveness

Tromsø Idrettslag deler prisen med fotballpresident Lise Klaveness.

«På FIFA-kongressen i Doha i mars, holdt Klaveness, etter forslag fra den lille sportsklubben Trane i Bergen og mandat vedtatt på fotballtinget i 2021, en tale som sjokkerte hele fotballverdenen. Den imponerte og varmet juryen for Rettssikkerhets­prisen», heter det i begrunnelsen.

«I innlegget tok Klaveness, som Norges fotballpresident, et kraftig oppgjør med FIFA. Hun kritiserte diskriminering, manglende åpenhet, unnfallenhet overfor menneskerettigheter, korrupsjon, sendrektighet i håndteringen av Russlands krig mot Ukraina og ikke minst deres tildeling av vertskapet for fotball-VM til Qatar», skriver juryen, som mener det er nå er «umulig å fortsette å overse at menneskerettigheter, likestilling, demokrati og fotballens kjerneverdier ikke var i startelleveren ved tildelingen av VM til Qatar i 2010.»

«Det å ta et oppgjør med så mektige antidemokratiske organisasjoner og strukturer krever et særskilt mot. Det representerer en ekstraordinær risiko for etterfølgende sanksjoner og private belastninger. Klaveness har satt hensynet til denne risikoen til side. Hun har fremstått som et tydelig og uredd forbilde og forkjemper for menneskerettigheter og rettssikkerhet», mener juryen for prisen.