Juristforbundet møtte statssekretæren: – Svært positivt møte

Kommune-Norge trenger flere jurister. Det gir økt rettssikkerhet, sparer samfunnet for senere rettslige prosesser og er et viktig distriktspolitisk virkemiddel.

F.v. Håvard Holm, John-Erik Vika og Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)
F.v. Håvard Holm, John-Erik Vika og Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)

Det poengterte presidenten i Juristforbundet, Håvard Holm da han og visepresident Katrine Bratteberg møtte statssekretær i Justis-og beredsskapsdepartementet, John-Erik Vika (Sp) denne uken, forteller forbundet i en melding til Juristen.

Håvard Holm hadde smørbrødlisten over hovedsaker klar overfor politisk ledelse og fagavdelingen i Justis-og beredskapsdepartementet, opplyser Juristforbundet. Blant annet arbeid med å sikre tilstrekkelig jurist-bemanning i stat og kommune og å sikre holdbare rammevilkår for advokater som yter rettshjelp. 

– Politisk ledelse var lyttende da Juristforbundet understrekte at tilstrekkelig ansatte jurister er viktig for å sikre rettssikkerhet lokalt og også kan virke ressursbesparende. Når det gjelder ny rettshjelpslov har vi store forventninger, sier Holm.

Under diskusjonen om juristbemanning lokalt, påpekte Holm at effekten av Stortingets vedtak om ny lov om voldsoffererstatning på grunn av endret oppgaveportefølje, kan bli at fagmiljøet ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i Vardø forvitrer, melder forbundet.

Holm sier han oppfattet at statssekretæren tok signalene på alvor.

– Dette er en prosess vi kommer til å følge nøye, ikke minst siden Stortinget klart har forutsatt at KFV må tildeles juridiske oppgaver som står i stil til det de har i dag, sier han.    

Utrede å skille politi og påtale

Presidenten stilte seg videre helt bak Politijuristenes krav om å utrede et skille mellom politi og påtale under møtet, melder Juristforbundet. 

– Det bør helt klart skje en fornyet vurdering av å skille politi og påtale. Jeg oppfatter at politisk ledelse etter dagens møte i alle fall ikke er totalt avvisende til å utrede spørsmålet, sier Håvard Holm.

Juristforbundet melder også at departementet ble utfordret på fremdriften knyttet til oppfølging av domstolskommisjonens andre delrapport og initierte videre dialog med departementet om ikrafttredelse av ny Advokatlov.

– For Juristforbundet er det viktig å være en god samtalepartner som gir gode faglige innspill. Alt i alt oppfatter jeg dialogen med departementet som svært god, også på disse områdene, sier Holm.