F.v. Christian Prestholdt Selen, Emma Madeleine Berg, Simen Aasen Engebretsen, Majken Elisabeth Bie og SIgurd Eide Kinge sitter i styret for det nye forumet. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Unge jurister samler seg

Satser på kompetansehevende aktiviteter – i tillegg til et sosialt nettverk.

Onsdag, 8. november 2017 - 0:00

– Forum for yngre jurister er innrettet mot jurister ansatt i privat sektor, men vi er åpne for alle yngre jurister som er medlem av Juristforbundet. Med yngre jurister mener vi medlemmer de første ti årene etter endt master i rettsvitenskap, og vi vil arbeide for at disse medlemmene skal ha et godt og relevant tilbud fra starten av karrieren og til man er godt etablert, forteller leder Simen Aasen Engebretsen.

LES OM DET NYE FORUMETS AKTIVITETER HER

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019