F.v. Christian Prestholdt Selen, Emma Madeleine Berg, Simen Aasen Engebretsen, Majken Elisabeth Bie og SIgurd Eide Kinge sitter i styret for det nye forumet. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Unge jurister samler seg

Satser på kompetansehevende aktiviteter – i tillegg til et sosialt nettverk.

Onsdag, 8. november 2017 - 0:00

– Forum for yngre jurister er innrettet mot jurister ansatt i privat sektor, men vi er åpne for alle yngre jurister som er medlem av Juristforbundet. Med yngre jurister mener vi medlemmer de første ti årene etter endt master i rettsvitenskap, og vi vil arbeide for at disse medlemmene skal ha et godt og relevant tilbud fra starten av karrieren og til man er godt etablert, forteller leder Simen Aasen Engebretsen.

LES OM DET NYE FORUMETS AKTIVITETER HER

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020