Tør jeg og bør jeg bytte jobb?

Er det nå du skal gjøre det? Noen ganger er valget veldig enkelt. Du vet at dette er jobbtilbudet du har ventet på. Enten dette er din første jobb som jurist, eller du ikke er i arbeid akkurat nå, vil det være naturlig å gripe den første, gode muligheten. Innebærer en ny jobb at du må si opp den jobben du har, kan valget være mer komplisert.

Er du kommet til et punkt der du først og fremst har et sterkt ønske om å komme bort fra den jobben du har? Da anbefaler jeg at du allikevel gjør en analyse av hva somer viktigst for deg. Hva har jeg i nåværende jobb? Hva ønsker jeg meg mer av, eller mindre av. Hva er mest bekvemt? Hvilke forhold må vurderes før jeg velger å takke ja til et jobbtilbud? Som rådgivere i Juristforbundet, ser vi at tendensene i dagens arbeidsmarked er at medlemmene søker mot en trygghet i arbeidshverdagen, både når det gjelder arbeidsforholdet og betingelsene.

Pro/contra

En måte å skaffe seg best mulig oversikt på er å sette opp en pro/contra vurdering for hvert av punktenepå listen som du mener er av betydning for deg. Hva har du i nåværendejobb (på den ene siden)? Hva vil du få i den nye jobben (på den andre siden)? Jeg anbefaler at du noterer. Er det noe du må undersøke nærmere? Hvis du skal rangere de fem viktigste punktene med utgangspunkt i hva som betyr mest for deg, hvordan ser bildet ut da?

Noen vurderingspunkter

Noe av det du synes er viktig er det kanskje vanskelig å finne ut før etter at du har valgt. Det vil alltid være noe risiko og usikkerhet forbundet med å bytte, men naturligvis også muligheter. Er du klar? Er dette det riktige alternativet for deg, eller skal du vente på en bedre mulighet?

Under hele prosjektet med å se etter neste jobb er det sterkt anbefalt å opprettholde et positivt og dedikert forhold til den arbeidsgiveren du har. Det er som regel best at du ikke involverer for mange på din nåværende arbeidsplass.