Skal videreutvikle lokale forhandlinger i staten

– Regjeringen vil sammen med partene videreføre arbeidet med å utvikle et mer effektivt og lokalt forankret lønnssystem, heter det i nasjonalbudsjettet.

Torsdag, 12. oktober 2017 - 0:00

Nasjonalbudsjettet (stortingsmeldingen som presenteres av regjeringen samtidig med statsbudsjettet) har et eget kapittel om effektivisering av offentlig sektor. Under tittelen ”riktige økonomiske insentiver” omtales omleggingen av lønns- og forhandlingssystemet i staten som et viktig virkemiddel for regjeringen. 

”Tariffoppgjøret i 2016 markerte starten på en modernisering av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Arbeidet med å overføre større ansvar til lokale parter ble ytterligere forsterket i mellomoppgjøret i 2017. Regjeringen vil sammen med partene videreføre arbeidet med å utvikle et mer effektivt og lokalt forankret lønnssystem”, heter det i nasjonalbudsjettet. 

Akademikerne har over mange år jobbet for lokale forhandlinger og leder av Juristforbundet-Stat kunne ved vårens lønnsoppgjør glede seg over utviklingen av et nytt lønnssystem. 

– Et nytt langt skritt i riktig retning, sa Sverre Bromander, leder for Juristforbundet – Stat til Juristkontakt i mai

Om ”riktige økonomiske insentiver” i staten skriver regjeringen i nasjonalbudsjettet at: 

”Lønnskostnader utgjør den største delen av budsjettet i de fleste offentlige virksomheter. I privat sektor, der verdien av produksjonen kan måles i inntekter, henger økte lønninger normalt sammen med produktivitetsvekst. I offentlig sektor er denne sammenhengen ikke like tydelig. En utfordring er derfor å gi offentlige virksomheter insentiver som motiverer til løpende effektivisering og riktig bruk av ressurser”, og det pekes i den forbindelse på omleggingen av lønns- og forhandlingssystemet som et av flere tiltak.

LES OGSÅ:  – Vi skal bryte når det er riktig å bryte

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022