– Vi skal sørge for kompetansepåfyll og videreutvikling av de øverste tillitsvalgte, sier leder av Juristforbundet-Stat, Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Skal løfte de tillitsvalgte 

Topptillitsvalgtprogram skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat.

Onsdag, 24. januar 2018 - 0:00

Topptillitsvalgtkollegiet i Juristforbundet-Stat skal videreutvikles ved å etablere en ny møteplattform. Kompetanseheving og økt samhold blir viktig, sier forbundet. Juristforbundet-Stat planlegger derfor et topptillitsvalgtprogram 

– Dette programmet startes opp for å styrke nettverket mellom de topptillitsvalgte i Stat, det vil si lederne for alle medlemsforeninger og kontaktsteder. De største foreningene, som representerer veldig mange medlemmer, vil få anledning til å stille også med nestleder. Vi skal styrke opplevelsen av å være en del av et kollegium, en fagforening og et profesjonsforbund for jurister - der man kan bygge nettverk, utveksle erfaringer og dele gode løsninger, sier leder av Juristforbundet-Stat, Sverre Bromander. 

Han viser til tre mål Juristforbundet-Stat har satt: 

• Styrke nettverket mellom de tillitsvalgte og gi dem en mulighet til å bygge relasjoner til andre tillitsvalgte. Slik skal de dele erfaringer og hjelpe hverandre til å finne gode løsninger.  

• Knytte de tillitsvalgte nærmere til Juristforbundet, styrke samholdet og muligheten til å arbeide sammen for den juridiske profesjonen i et profesjonsforbund. De tillitsvalgte skal oppleve å bli godt ivaretatt av Juristforbundet og være en del av et sterkt kollegium 

• Sørge for kompetansepåfyll og videreutvikling av de øverste tillitsvalgte. 

– Vi skal utvikle spisset kompetanse på komplekse områder, som skal gjøre våre topptillitsvalgte enda bedre rustet til å gjøre en enda bedre jobb for våre medlemmer. Da må vi investere tid og krefter i en kompetansesatsning. Vi kommer til å hente inn veldig gode eksterne lærekrefter på ulike områder som vi vil satse på, sier Bromander. 

Juristforbundet-Stat ser for seg dagskurs 2-3 ganger i halvåret, hvor det leies inn eksterne lærerkrefter. 

– I første omgang ser vi for oss å avholde kursdagene på Juristenes Hus, for da kan deltakerne få et nærmere forhold til Juristenes Hus og miljøet her. Blir det for stort får vi vurdere eksterne lokaler. Dette kan eller skal ikke sammenblandes med utdanningstilbudet til Juristforbundet eller med Juristenes Utdanningssenter. Men vi ser for oss at dette er et tilbud som og skal være åpent for sekretariatet og topptillitsvalgte i andre seksjoner om de skulle ønske det, sier Sverre Bromander til Juristkontakt. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020