F.v Benedikte Rørvik Nilsen, Stein-Arne Hammersland, Hanne Gillebo-Blom (leder) og Nils Asbjørn Engstad. I tillegg sitter Lucie Christensen Berge i valgkomiteen som skal finne kandidater til å lede Juristforbundet - inkludert til presidentvervet (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Skal finne president, visepresident og styremedlemmer 

Valgkomiteen i Juristforbundet skal levere sin innstilling før sommeren – i god tid før landsmøtet i november. Men innen 16. april ønsker de innspill på aktuelle kandidater til hovedstyret – inkludert på ny president. 

Fredag, 26. januar 2018 - 0:00

– Valgkomiteen skal levere en innstilling innen 25. juni og er godt i gang med arbeidet, forteller valgkomiteens leder Hanne Gillebo-Blom da Juristkontakt møter komiteen under et møte på Juristenes Hus. 

Det betyr at innstillingen blir levert i god tid før selve valget under Juristforbundets landsmøte 2. – 3. november. Landsmøtet foregår i år på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Valgkomiteen til hovedstyret har som oppgave å finne kandidater til president, visepresident, to direkte valgte medlemmer av hovedstyret og et felles varamedlem. 

De øvrige 5 styremedlemmene velges av seksjonene selv. I tillegg har styret en ansattvalgt styrerepresentant. 

Valgkomiteen går nå ut og ber om innspill på kandidater. Fristen for å komme med innspill til komiteen er 16. april. Det kan gjøres på e-post: valg@juristforbundet.no  

– Vi er opptatt av å legge til rette for en åpen prosess i forbundet. Vi går ut så bredt som mulig og ønsker innspill til kandidater. Det er mulig å fremme seg selv som kandidat eller å foreslå andre. Ikke noe er fastlagt og alle forslag tas til vurdering. Vi vil også henvende oss til organisasjonsleddene for å oppfordre til innspill på kandidater til disse vervene, sier Hanne Gillebo-Blom. 

Til daglig er hun advokat og forhandlingssjef i Legeforeningen. Hun har vært engasjert i Juristforbundet gjennom mange år og har også sittet i hovedstyret i forbundet.Med seg i valgkomiteen har hun Stein-Arne Hammersland, Benedikte Rørvik Nilsen, Lucie Christensen Berge og Nils Asbjørn Engstad. 

Hammersland har flere ulike verv og posisjoner som tillitsvalgt i forbundet og er i dag nestleder for Akademikerne i NAV og nestleder i Juristforbundets medlemsforening i NAV. Rørvik Nilsen arbeider som juridisk rådgiver i Tromsø kommune og har vært engasjert i tillittsvalgtarbeid i en årrekke. Christenesen Berge er foretaksadvokat i Helse Fonna og har tidligere sittet i Juristforbundets hovedstyre. Engstad er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, leder for Utmarksdomstolen for Finnmark, har vært engasjert i Dommerforeningen og har tidligere sittet i hovedstyret i forbundet.  

– Bortsett fra vervet som president, vil en styreplass i hovedstyret i Juristforbundet være mulig å kombinere med full jobb. Hovedstyret har normalt 10 - 11 styremøter pr år – inkludert et todagers styreseminar, forteller Gillebo-Blom. 

– Vårt mål er å fremme en innstilling som samlet vil gi et godt og balansert styre med hensyn til sektor, kjønn og geografi. Vi er opptatt av å finne kandidater med ulik erfaringsbakgrunn og egenskaper, og samtidig finne en sammensetning som legger til rette for godt samarbeid internt i styret. Styret skal reflektere at Juristforbundet både er en profesjonsforening og en fagforening, sier valgkomiteen. 

Når det gjelder presidentvervet, stiller ikke nåværende president Curt A. Lier til valg etter å ha ledet Juristforbundet i over åtte år – seks av dem i fulltidsverv som president. 

Presidentvervet skal fortsatt være hundre prosent frikjøpt. Presidenten velges for fire år med mulighet for gjenvalg i to 2-års perioder. Altså til sammen åtte år maksimalt. 

– Hvilke egenskaper bør en kandidat til presidentvervet ha? 

– Presidentrollen skal representere Juristforbundet utad som en viktig samfunnsaktør på en tillitsvekkende og profesjonell måte, og samtidig være en samlende figur for organisasjonen og medlemmene. Vi har ikke laget noen kravspesifikasjon, men ser etter en kandidat med gode lederegenskaper, politisk innsikt og et sterkt engasjement for forbundet, sier Hanne Gillebo-Blom.  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020