F.v. Hege Haaland, Jon Fodstad og Randi Lise Rønnestad leder den nye pensjonistgruppen i Juristforbundet. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny pensjonistgruppe i Juristforbundet

Drar i gang foredrag og arrangementer – i mai kommer Anstein Gjengedal for å snakke om sine erfaringer fra tiden som politimester i Oslo. 

Torsdag, 30. mars 2017 - 0:00

Juristforbundets nye pensjonistgruppe er godt i gang. I slutten av februar var det stort oppmøte til Kirsti Cowards foredrag om det indre liv i Høyesterett - og 9. mai snakker tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, om sine erfaringer og utfordringer som politimester i hovedstaden. 

– Vi ser for oss mange fine foredrag og arrangementer, sier Hege Haaland, leder for pensjonistgruppen i Juristforbundet. Med seg i gruppen har hun Jon Fodstad og Randi Lise Rønnestad. 

Det var i fjor, under en nyttårslunsj for pensjonister, at Juristforbundet bestemte seg for å etablere en pensjonistgruppe. En spørreundersøkelse foretatt blant forbundets pensjonistmedlemmer viser at interessen er stor – nesten 70 prosent av de som svarte ønsker tiltaket velkommen. Nesten 30 prosent har også et ønske om å bidra selv. 

– Undersøkelsen inneholdt også spørsmål om mulige aktiviteter og andre ønsker for en slik tenkt forening. Det kom mange konstruktive innspill, forteller Haaland. 

Pensjonistgruppen skal etter hvert evaluere oppnådde resultater og fremme forslag om fremtidig organisering av foreningen. 

– Vi tenkte at pilotprosjektet skulle begrenses lokalt til østlandsområdet, men at det skal fremmes tanker rundt senere riksdekkende tilbud, heter det fra gruppen. 

– Dette er et utmerket initiativ og dette arrangementet lover godt for kommende pensjonistarrangementer, sa Curt A. Lier, president i Juristforbundet, da han i slutten av februar var med å åpne det første arrangementet i kantinen i Juristens Hus i Oslo.  

Der var det smørbrød, kaffe og sosialt samvær – og det faglige innslaget var et foredrag av tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward med tittelen ”Det indre liv i Høyesterett”.Coward var høyesterettsdommer i årene 1994 til 2010. Hun var også ansatt i Justisdepartementets lovavdeling i en årrekke, både som byråsjef, underdirektør, avdelingsdirektør, lovrådgiver og ekspedisjonssjef. 

Hun fortalte en interessert forsamling blant annet om arbeidshverdagen i Høyesterett, hvordan rådslagingen foregår og eventuelle dissenser. Når det gjaldt betydningen av justitiarius, sa Coward at hun opplevde litt ulik stil i den tiden hun var i Høyesterett – hun beskrev stilene som en ”utenriksminister” og en ”innenriksminister” - men at arbeidsmiljøet var hyggelig og uten klikker.– Men jeg håpet på en kantine i alle de årene jeg var der. Nå har det kommet – etter jeg sluttet, sa Coward med et smil. 

Neste arrangement for pensjonister er 9. mai. Foredragsholder blir da tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal. Tittel på foredraget er “Erfaringer og utfordringer som politimester i Oslo.”

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET HER 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021