– Vi tar det vi hører om på største alvor og skal kartlegge dette nærmere. Derfor går vi på nyåret ut med en medlemsundersøkelse om seksuell trakassering, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet (Foto: Thomas Haugersveen)

#metoo: Juristforbundet skal kartlegge seksuell trakassering

– Dette er et omfattende problem også på juristarbeidsplasser. Derfor skal vi nå kartlegge situasjonen, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Fredag, 24. november 2017 - 0:00

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Juristforbundets advokatkontor – som bistår medlemmer av Juristforbundet - opplyser at de behandler saker som går på seksuell trakassering fra tid til annen, men at det ikke dreier seg om et stort antall. Men hva er den reelle situasjonen? Cecilia Dinardi, advokat og partner i advokatfirmaet Elden, uttalte til Dagbladet i november at seksuell trakassering ikke er noe det snakkes om i bransjen i Norge. Juristforbundets president Curt A. Lier er overbevist om at mørketallene er store og at slike saker fra jurist- og advokatmiljøet er sterkt underrapportert. Nå blir det metoo-kampanje i jurist- og advokatmiljøet 

– Det er åpenbart at det er mørketall her. Det kan jeg si fordi både jeg selv og sekretariatet i Juristforbundet blir gjort oppmerksom på og fortalt om til dels grove hendelser som handler om seksuell trakassering. Det forteller meg at vi i juristmiljøet ikke er forskånet fra det som er avdekket gjennom metoo-kampanjen, sier Curt A. Lier. 

– Vi vet om historier fra for eksempel advokatbransjen – miljøer der maktforskjellene er store og det ligger til rette for at noen kan utnytte akkurat det. Men det gjelder alle bransjer og sektorer der vi har medlemmer. 

Nå skal Juristforbundet undersøke situasjonen. 

– Vi tar det vi hører om på største alvor og skal kartlegge dette nærmere. Derfor går vi på nyåret ut med en medlemsundersøkelse om seksuell trakassering. Vi skal finne ut hva medlemmene våre har opplevd og hva det har gjort med de personene som er har blitt utsatt for det – altså hvilke konsekvenser det har fått. Også skal vi se hva Juristforbundet kan sette inn av tiltak. 

– Vi kommer også til å kartlegge det samme blant våre egne tillitsvalgte og i hele vår egen organisasjon. I Juristforbundet tviler vi ikke på innholdet i de historiene som fortelles og hvilket samfunnsproblem det representerer, sier han. 

Lier mener at det som har kommet fram gjennom metoo-kampanjen viser at det må settes inn tiltak politisk. 

– Jeg tenker på økt satsning på seksualundervisning i skolen med fokus på grensesetting og betydningen av samtykke. Dette er et omfattende internasjonalt problem og barn må lære i tidlig alder hvilke grenser som gjelder. Men jeg tenker også på om straffeloven burde vært klarere på at samtykke er avgjørende. 

– Dere blir fortalt mange historier fra medlemmene – men hvorfor er det ikke like mange saker som havner som bistandssaker i Juristforbundets advokatkontor?  

– Fordi mange ikke orker å ta sakene inn i det sporet. Og det er forståelig. De spør seg om hva de vil tjene på å gjøre det. Det ender gjerne med påstand mot påstand og kanskje blir det vanskelig å få jobb etterpå. Det er du selv som blir sittende igjen med påstander om at du var med på det selv, at du bare skal lage bråk eller at du er prippen. Du trenger jo en referanse også. 

– Gapet mellom det som meldes inn og det som reelt skjer er stort. Jeg er overhodet ikke i tvil om at vi snakker om et omfattende problem også på juristarbeidsplasser og at bare en forsvinnende andel av sakene meldes inn. 

– Hva gjør dere med historiene dere fanger opp? 

– Det er ikke aktuelt for oss som organisasjon å offentligjøre navn på den måten det er gjort i utlandet. Vi skal ivareta rettssikkerheten og kontradiksjon og da er ikke det måten å ta tak i det på. Men dette er et samfunnsproblem og det må gjøres helt klart at seksuell trakassering er totalt uakseptabelt. Derfor setter vi i gang denne undersøkelsen – for å få mer fram i lyset og for å kunne sette inn tiltak, sier Lier. 

Cecilia Dinardi, advokat og partner i advokatfirmaet Elden, uttalte til Dagbladet i november at seksuell trakassering ikke er noe det snakkes om i bransjen i Norge.Bakgrunnen var en aksjon blant jurister i Sverige, der over 4000 kvinnelige jurister skrev under en kampanje mot seksuell trakassering og der det ifølge initiativtakerne kom inn flere hundre vitnesbyrd i løpet av et døgn. Det ble rettet anklager mot blant annet dommere, statsadvokater, ledere og partnere i advokatfirmaer. 

– Jeg kan absolutt tenkte meg at seksuell trakassering forekommer og det bør settes mer fokus på. Dette er noe som ikke snakkes om. Men det er en mannsdominert bransje og det første som slår meg er at kvinner i bransjen kanskje kan føle på at de ikke skal være noe dårligere en mennene, sa Dinardi om situasjonen i Norge til Dagbladet. 

I den samme saken uttalte generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen at det var all grunn til å tro at forholdene i Norge er som i Sverige. 

Også ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har seksuell trakassering vært et tema. Ifølge Klassekampen varslet en rapport for ett år siden at flere ansatte skal ha sluttet ved fakultetet som følge av seksuell trakassering. Rapporten er ikke publisert, men ifølge Klassekampen heter det i sammendraget at:«[Både kvinner og menn] fortalte om hendelser der særlig yngre kvinner i midlertidige stillinger har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, først og fremst fra eldre mannlige professorer. Enkelte yngre kvinner skal ha sluttet som følge av dette.»  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020