Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Den nye fleksitidsavtalen gjelder fra årsskiftet.

Den nye avtalen utvider den ytre rammen for arbeidstid, som angir når arbeidstakere kan jobbe etter eget ønske. 

Den ytre rammen utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 på kvelden. Avtalen er en prøveordning som skal evalueres. 

– Dette er et skritt i riktig retning. Men vi ønsker å gå enda lengre, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam til NRK. 

Utvidelsen er den samme som Akademikerne, sammen med Unio og YS, ble enige med staten om i september ifjor, men som LO sa nei til. Nå blir LO med på en prøveordning på ett og et halvt år. Den nye fleksitidsavtalen gjelder fra årsskiftet. 

Akademikerne skulle gjerne sett at avtalen inneholdt en enda større fleksibilitet. 

– Vi mener det ikke er noe i veien for å kunne jobbe når det passer for den enkelte. Vi vil utvide fleksibiliteten for de ansatte til klokken 23, slik loven gir mulighet for i store deler av arbeidslivet for øvrig, sier Kvam, men understreker at bruk av fleksitid ikke må føre til at noen totalt jobber mer enn de skal og gratis, slik kritikere frykter som konsekvens.