– Rettsikkerhet for voldsutsatte kvinner i Guatemala skal oppnås gjennom å institusjonalisere kjønns- og etnisitetsperspektiver i det nasjonale politivesenet, sier Juristforbundet. (Foto: iStock.com/dyana_by)

Juristforbundet støtter prosjekter i Guatemala 

Organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist får Juristforbundets støtte i 2018. 

Fredag, 15. desember 2017 - 0:00

Juristforbundet opprettholder sin støtte til flere prosjekter for styrket rettssikkerhet og rettsstat i Guatemala. Også et rettssikkerhetsprosjekt for kvinner i Tanzania og det norske rettshjelptiltaket Barnas Jurist er med i forbundets ”humanitære samarbeidspakke” for 2018. 

Hovedstyret i Juristforbundet har besluttet å fordele støtten slik: 

- FOKUS’ «politiprogram» i Guatemala støttes med kr. 180 000,- 

- FOKUS’ rettshjelpsprogrammer for kvinner i Guatemala og Tanzania støttes med kr. 85 000,- 

- Barnas Jurist (Gatejuristen) støttes med kr. 100 000,- 

Juristforbundet valgte allerede i 2016 å inngå et samarbeid med FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) om deres program «Rettssikkerhet for kvinner utsatt for vold i Guatemala (2015-2018)». Programmet består av et rettshjelpprogram for kvinner og et «Politiprogram» som Juristforbundet støtter faglig og økonomisk. 

Juristforbundet samarbeider også med FOKUS om et rettshjelpsprosjekt for kvinner og barn i Tanzania. Også JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) bidrar i de to kvinnerettede prosjektene. 

– Overordnet mål for det såkalte «Politiprogrammet» er rettsikkerhet for voldsutsatte kvinner i Guatemala, som skal oppnås gjennom å institusjonalisere kjønns- og etnisitetsperspektiver i det nasjonale politivesenet. Målet er å forbedre politiets håndtering av straffbare handlinger mot kvinner, sier Juristforbundet om prosjektet. 

– Juristforbundet skal bidra med sin kompetanse, i form av faglige råd og innspill, i tillegg til økonomisk støtte. Juristforbundets medlemsforening Politijuristene er faglige bidragsytere, skriver forbundet. 

I tillegg driver Den norske Dommerforening et omfattende prosjekt i Guatemala sammen med Utenriksdepartementet for å bygge uavhengige domstoler og styrke de rettsstatlige prinsippene i landet. 

– Foreningen har flere tillitsvalgte som bruker mye fritid på dette arbeidet, både hjemmefra og lokalt i Guatemala, skriver Juristforbundet. 

Ett norsk prosjekt får økonomisk støtte fra Juristforbundet i 2018 – Barnas Jurist. Prosjektet, som ligger under Gatejuristen, gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. 

– Målet er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Juristforbundet har samarbeidet med Gatejuristen gjennom mange år og velger i 2018 å gå inn med direkte økonomisk støtte til Barnas Jurist, melder Juristforbundet. 

Forbundet var også aktive i arbeidet for å stoppe kuttene i støtten til Barnas Jurist og de andre frivillige rettshjelptiltakene i statsbudsjettet 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020