Det er (f.v.) Stein-Arne Hammersland, Kristin Elnæs og Simen Egeberg som skal finne kandidater til styret i Juristforbundet-Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Hvem skal lede Juristforbundet-Stat?

Valgkomiteen i gang med arbeidet foran årsmøte og valg til høsten. Nå ber de om forslag på kandidater.  

Tirsdag, 8. mai 2018 - 0:00

I slutten av september er det årsmøte og valg i Juristforbundet-Stat, medlemsseksjonen i Juristforbundet for ansatte i statlig sektor. En valgkomité, bestående av Stein-Arne Hammersland (leder), Kristin Elnæs og Simen Egeberg, skal innstille kandidater til styret som da skal velges. 

Det dreier seg om leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Til sammen 11 personer skal velges på årsmøtet. 

Seksjonen har en styreplass i hovedstyret for Norges Juristforbund. Leder eller nestleder har vanligvis representert seksjonen i hovedstyret. 

Valgkomiteen ber nå om forslag til kandidater, og har satt en frist for å komme med innspill til 1. juni. 

– Styret skal sammen drifte og utvikle seksjonene i den kommende valgperiode på to år.Valgkomiteen skal på årsmøtet fremlegge innstilling som skal representere seksjonens medlemsmasse både hva angår virksomheter, geografi, erfaringsgrunnlag og kjønnsmessig balanse, sier Stein-Arne Hammersland til Juristkontakt. 

Han oppfordrer til å sende forslag på kandidater til stein.a.hammersland@nav.no innen 1. juni. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019