Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i Folkeregisteret. 

Har avgjort 923 søknader om bytte av juridisk kjønn

Siden Lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016 har Skatteetaten ferdigbehandlet 923 søknader.

Fredag, 22. juni 2018 - 0:00

Etaten mangler imidlertid oversikt over hvor mange som har fått innvilget sin søknad og hvor mange som har fått avslag. 

Dette kommer fram i en fersk oversikt skatteetaten har oversendt Finansdepartementet. Oversikten ble fremskaffet etter at danske myndigheter ba om tall fra Norge i forbindelse med at Danmark er i ferd med å oppdatere sitt lovverk i forhold til juridisk kjønn, og spesielt når det gjelder bestemmelsene som omfatter de yngre aldersgruppene. 

Den danske regjeringen henvendte seg til norske Barne- og likestillingsdepartementet, som igjen ba Finansdepartementet finne fram tallene. 

Danske myndigheter ønsket også opplysninger om : Antall barn fra 0‐6 som har endret juridisk kjønn siden den norske loven kom, antall barn/unge i alderen 6‐16 som har endret kjønn i samme periode, og antall som har endret tilbake igjen til opprinnelig kjønn. 

Skatteetaten opplyste imidlertid at den kun hadde tall over antall behandlede saker, som er 923 saker siden loven ble innført for to år siden.

“Lov om endring av juridisk kjønn innebærer at du, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet, får bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret”, skriver helsenorge.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022