Tekst og foto: Tore Letvik

Gir lyd til juristers hverdag med podcast

Nå tar to av jussens utøvere fram mikrofonen for å la både ferske og erfarne jurister fortelle om sine opplevelser. Presentasjonen skjer ved hjelp podcast.

Tirsdag, 14. mars 2017 - 0:00

En pc og en mikrofon. Og brennende nysgjerrighet på hva andre har opplevd. Det er hva Nazneen P. Soltvedt og Ida Thorsrud trenger for å kunne la jurister dele sine erfaringer med andre. Ja, også et sted å publisere da, gjennom Itunes. 

– Jusstudiet er et interessant og tungt studie som mange er stolte av. Både jeg og Ida har kjent på karakterpresset under studiet og stress tilknyttet søk om arbeidsplass etter studiet. Vi har også like erfaringer når det gjelder å nå opp til forventningene til blant andre familie, medstudenter og forelesere, sier Soltvedt til Juristkontakt. 

Vi møter de to utenfor Universitetet i Oslo. 

– Under hele studiet forbereder man seg på å bli voksen, altså å komme seg ut i arbeidslivet. Vi fikk dermed en ide om å lage en podcast om nettopp det å bli voksen. Her intervjuer vi våre venner som har studert juss og som arbeider i forskjellige sektorer og juridiske stillinger. Både i privat og offentlig sektor, sier de to. 

I hver podcast-episode skal de introduserer en ny person med ny stilling og ny arbeidsplass som forteller om sine erfaringer og hvordan vedkommende hadde det under studiet. 

– Videre gis det en introduksjon om arbeidsplassen og tips til hvordan en kan søke. Det gis også gode råd som jusstudenter kan dra nytte av, hva gjelder intervju, cv og søknad, sier Soltvedt. 

Entusiasmen er tydelig og klar. 

– Vi synes selvfølgelig at dette er et utrolig interessant og meget aktuelt tema. Vi har lest om et usunt karakterpress, men også erfart og hørt hvordan det sosiale livet og samholdet på jussen gjør at en lettere kommer igjennom studiet. Både aktiviteter og valgfag som Jurk og Jussbuss, sier Soltvedt og Thorsrud. 

Varierte temaerSoltvedt ble ferdig med jusstudiet i november 2014 og har siden da arbeidet hos namsmannen i Oslo. Ida Thorsrud arbeider hos Kirkerådet. 

– Sammen skal vi utarbeide cirka 10 – 12 episoder, og podcasten heter #Voksen, sier de to som allerede har spilt inn fire episoder. 

– Det gjør at vi ligger på pluss-siden når episodene slippes ut hver torsdag. Podcasten er gratis og blir lansert på Itunes, sier Soltvedt. 

Hun forteller at oppbyggingen av episoden er som følger: 

– Den varer i max. 45 min, men kan variere ut fra emne og person som bli intervjuet. Intervjuet i seg selv varer i ca. 20 min. Resten av tiden brukes på introduksjon som er en samtale mellom meg og Ida om forskjellige temaer.Eksempler på temaer er hvordan det er å være ny på jobb, hvordan snakke om lønn med arbeidsgiver eller nerver før eksamen. 

– Dette er en ny måte vi håper å nå ut til studentene og andre jurister på, og vi håper selvfølgelig at mange hører på podcastene og at de som ønsker å fortelle andre om sine opplevelser som jurist tar kontakt, sier de to som la ut sin første podcast den 23. februar.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020