De tillitsvalgte juristene må være mer bevisst på kommunikasjon mener Sverre Bromander, leder av Juristforbundet-Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Vi må ikke bare kunne kommunisere med andre jurister

Tillitsvalgte jurister skal bli bedre til å kommunisere med omverdenen. 

Onsdag, 23. mai 2018 - 0:00

– Vi må kunne kommunisere med alle mennesker vi møter i utøvelsen av tillitsvervet. Det handler om å snakke et språk alle forstår, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet–Stat. 

Han mener jurister ofte får for lite øvelse og opplæring i å kommunisere godt. Derfor inviterte han i mai tillitsvalgte til et seminar om temaet - som en del av det nye topptillitsvalgtprogrammet i Juristforbundet. 

– Talekunsten ble i stor grad grunnlagt og utviklet av antikkens jurister. Men jurister får dessverre altfor lite øvelse og opplæring i det i dag. Å være en dyktig kommunikator er ofte forskjellen mellom å ha rett og å få rett. Det er avgjørende at våre tillitsvalgte er dyktige til å kommunisere for å ivareta medlemmenes interesser best mulig, sier Bromander. 

– Det handler om å kunne formidle, engasjere, overbevise, overtale og få gjennomslag. Da er evnen til å kommunisere et av våre tillitsvalgtes viktigste verktøy. 

Det har lenge vært en debatt om juristers stammespråk og språklig bevissthet. Bromander mener også de tillitsvalgte juristene må være mer bevisst på kommunikasjon. 

– Det handler om evnen til å analysere hvem vi kommuniserer med og hva som er rett kommunikasjon for målgruppen. Vi må ikke bare kunne kommunisere med andre jurister, men med alle mennesker vi møter i utøvelsen av tillitsvervet. Det handler om å snakke et språk alle forstår. Ikke minst det språket de vi ønsker å få gjennomslag hos snakker, påpeker Bromander. 

Seminaret som ble arrangert 22. mai henvendte seg til tillitsvalgte som vil bli bedre til å holde en presentasjon, et innlegg, et foredrag eller en tale. Det bestod av en teoretisk del og praktiske øvelser i gruppe og i plenum.   

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021