– Vi er godt forberedt, og klare til eventuelt å vise muskler, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet–Stat, her under en samling med topptillitsvalgte tidligere i vår (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

– Vi er klare til å vise muskler

Juristforbundet–Stat sier en eventuell streik kommer til å ramme arbeidsgiver bredt og hardt. 

Fredag, 18. mai 2018 - 0:00

Akademikerne i staten har sendt varsel om et omfattende streikeuttak dersom mekling ikke lykkes. Forhandlingene i statsoppgjøret brøt sammen i april og fristen for å avslutte mekling går ut 23. mai kl. 24. 

Medlemmer i Juristforbundet–Stat er med i første varslede streikeuttak. 

– Streik er et alvorlig, men lovlig virkemiddel. Det er vel det alvorligste virkemiddelet en fagforening har, men dermed også det viktigste virkemiddelet. Vi er godt forberedt og vi gleder oss til eventuelt å vise muskler. En streik kommer til å ramme bredt og hardt for arbeidsgiver, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet–Stat. 

Han sier at han nå opplever streikeviljen som stor blant juristene i statlig sektor. 

– Som nesten alle andre i staten har vi over år sett en nedgang i reallønnsutviklingen. Det er ikke landet tjent med. Vi ønsker oss en best mulig offentlig sektor – noe som handler om alles velferd. Og det forutsetter forstandig og konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår for statsansatte akademikere. 

Bromander håper mekling vil føre fram. 

– Vi håper selvfølgelig på en løsning og en avtale, og målet er jo en avtale før fristens utløp. Dersom vi får til en fornuftig avtale er det det beste for alle parter. Og vi tror vi får god hjelp av Riksmeklingsmannen til dette. Men om ikke vi får det, er vi klare til å vise muskler. Vi skal vise samhold, styrke og solidaritet, sier han. 

Ifølge streikevarselet fra Akademikerne vil en eventuell streik i første omgang ramme Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, NAV, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt. 

Dette er foreningene som har medlemmer som er omfattet av streikevarselet: 

Juristforbundet, NITO, Samfunnsøkonomene, Econa, Samfunnsviterne, Tekna, Naturviterne, Veterinærforeningen, Legeforeningen og Psykologforeningen. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021